Informasjon

Depresjon

Behandling

Behandling av depresjon innebærer å behandle den aktuelle depresjonen, men også tiltak for å forhindre senere episoder med depresjoner.

Psykoterapi

Psykologisk behandling er det viktigste elementet i behandlingen. Den psykologiske teknikken som brukes mest, og hvor en god effekt er godt dokumentert i vitenskapelig litteratur, er såkalt kognitiv atferdsterapi. En slik behandling kan også gis med godt resultat over internett, og etterhvert som apper på mobile enheter, det vil si uten direkte kontakt med en behandler. Atferdsbehandling innebærer å identifisere såkalte automatiske negative tanker og tankestrukturer, som egentlig er det som depresjonen dreier seg om. Disse tankene prøver man så å bearbeide og endre i positiv retning.

På helsenettsiden NHI.no finner du selvhjelpsprogrammer for behandling av depresjon. 

En bør så godt som råd er, finne måter å holde seg i aktivitet på. Fysisk trening er vist å ha en gunstig effekt på depresjoner. 

Antidepressiva

Antidepressive medikamenter (også kalt antidepressiva, SSRI og TCA) brukes ved alvorlige depresjoner som ikke går over av seg selv, og i mange tilfeller ved MADRS-skår høyere enn 20. Effekten av slike medikamenter er beskjeden. En eventuell effekt kan vise seg på ulike måter:

  1. Man blir mer aktiv, og tretthet og apati reduseres.
  2. Antidepressiv effekt, men denne virkningen trenger ikke å slå til før etter noen uker.
  3. I starten kan medikamentene også virke litt sløvende og søvnfremkallende. Dette er noe av grunnen til at pasienter med panikkangst også kan bruke slike medikamenter. Skulle en oppleve å få problemer med å få sove under slik behandling, kan det bli nødvendig med sovemedisin.

Nytten av antidepressiva er klarest dokumentert for tilfeller av moderat og alvorlig depresjon, mens nytten er tvilsom for milde tilfeller. Bare 1/3 av deprimerte pasienter som behandles med et enkelt antidepressivum, oppnår komplett bedring i løpet av 3 måneder. Virkningen begynner å komme etter 1-2 uker og effekten tiltar over de kommende ukene.

Elektrosjokkbehandling

Elektrosjokkbehandling kan være en nyttig behandling ved alvorlig depresjon. Mens pasienten er i narkose, sendes strømstøt gjennom hjernen. Behandlingen brukes ved dype depresjoner med næringsvegring, selvmordsfare, sterk angst og forvirring.

Forrige side Neste side