Informasjon

Symptomer og tegn på depresjon

Hvordan føler du deg

Tunge dager kan vi alle ha. Men depresjon stikker dypere. Du kan føle deg irritabel, ute av stand til å sove, klarer ikke å spise, føler deg tappet for energi og klarer ikke å ta beslutninger. Du kan også føle deg mislykket, skyldig, håpløs og hjelpeløs, og du kan ha lyst til å gråte hele tiden. Men verst av alt, du klarer ikke å komme deg ut av det!

Slike følelser kan mange av oss oppleve fra tid til annen. Men ved depresjon hoper de seg opp og forsvinner ikke. De kan vare i uker eller måneder, påvirke dine personlige forhold, jobben eller skolearbeidet, hobbier, sex, søvn og matlyst. En depresjon kan være livstruende: Nesten 15 prosent av dem med ubehandlet depresjon begår selvmord.

Noen mennesker med depresjon kan ha symptomer som ikke er så typiske. Hvis du er mann eller et barn, så kan du være engstelig eller irritabel. Hvis du er et eldre menneske, kan plutselig hukommelsen eller konsentrasjonsevnen forsvinne. Depresjon kan komme sammen med andre sykdommer som diabetes, kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Den kan også komme som følge av tablett- eller alkoholmisbruk. Muligens er en av de alvorligste følgene av depresjon at man ikke søker eller får hjelp. Man regner at halvparten av alle med depresjon får mangelfull behandling.

Depresjon er ikke bare en sinnstilstand. Det er ikke noe du bare kan "ville" bort. Viktigst med depresjon er å være klar over at du kan ha det, og at du søker profesjonell hjelp. Til din trøst skal du vite at den utmattelsen og håpløsheten du føler, er en del av sykdommen, og er egentlig ikke sann.

Det kan hjelpe å betro seg til folk du stoler på, og å delta i aktiviteter heller enn å trekke seg tilbake. Særlig menn er i risiko for å gå ubehandlet. De skjønner ikke at sinnet og mistrøstigheten er depresjon. De vil derfor sjeldnere enn kvinner fortelle andre at de er deprimerte. Også legene er mindre oppmerksomme på at en mann kan ha en depresjon jamført med en kvinne, og menns depresjon er ofte maskert av alkohol eller rusmedisiner - eller masse overtid på jobben.

Forrige side Neste side