Informasjon

Symptomer og tegn på depresjon

Symptomene

Tilstanden skal ha vart i minst to uker, symptomene er tilstede mesteparten av dagen, og tilstanden skal ikke være et direkte resultat av kroppslig sykdom eller rusmisbruk. Det skilles mellom hovedsymptomer og tilleggssymptomer. Hovedsymptomene er:

 • Depressivt stemningsleie
 • Interesse- og gledesløshet
 • Energitap eller økt trettbarhet

Tilleggssymptomene er: 

 • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord
 • Søvnforstyrrelse
 • Redusert eller endret appetitt
 • Tap av seksualdrift

Det skilles mellom mild, moderat og alvorlig depressiv episode.

Mild depressiv episode

 • Det foreligger to hovedsymptomer og minst to tilleggssymptomer, ingen symptomer har alvorlig grad.
 • Pasienten kan vanligvis fungere med noen vansker sosialt eller i arbeid.

Moderat depressiv episode

 • Det foreligger to hovedsymptomer og minst fire tilleggssymptomer, flere symptomer har alvorlig grad.
 • Pasienten fungerer vanligvis ikke sosialt eller i arbeid.

Alvorlig depressiv episode

 • Alle tre hovedsymptomene foreligger og minst seks tilleggssymptomer, flere symptomer har svært alvorlig grad.
 • Pasienten kan ikke fungere sosialt eller i arbeid og har ofte problemer med daglige personlige gjøremål.
Forrige side Neste side