Informasjon

Koffein

Hva er koffein?

C8H10N4O2 er den kjemiske formelen til koffein. Dette stoffet er først og fremst kjent som den bestanddelen i kaffe som gjør deg mer våken, men du finner koffein også en rekke andre steder. Årsaken til at kaffe får deg til å virke litt mer våken, er nok koffeins sentralstimulerende effekt, en effekt som mennesker verden over vet å sette pris på.

I 2017 var verdensproduksjonen av kaffe ca. 10 millioner tonn, noe som gjør det til verdens mest brukte stimulerende stoff! Totalt forbruk av råkaffe i Norge i 2017 var 45 tusen tonn. Koffein har også en viss smertestillende effekt, noe som gjør at koffein inngår i enkelte legemidler som hodepinetabletter og migrenemedisin.

Selv om koffein fyller mange av kriteriene for å være et avhengighetsskapende middel, betraktes ikke forbruket som et helsemessig og samfunnsmessig problem. Til praktiske formål defineres derfor ikke koffein som et avhengighetsskapende middel.

Neste side