Informasjon

Spilleavhengighet

Symptom

Du kan ha et spilleproblem om du kjenner du deg igjen i flere av disse utsagnene

  • Du setter av tid fra arbeid og familieliv for å gamble/spille
  • Du spiller i hemmelighet
  • Du føler anger etter å ha spilt og lover deg selv gjentatte ganger å slutte (og kan også klare å avstå fra spillingen i perioder)
  • Du planlegger ofte ikke spillingen, men det bare skjer
  • Du spiller gjerne til din siste krone er spilt bort
  • Du spiller med penger du egentlig trenger til å betale regninger eller dekke andre viktige behov
  • Når du taper, spiller du for å dekke opp tapet. Hvis du vinner, spiller du for å vinne mer. Du drømmer om den store gevinsten, og alt du kan kjøpe for den
  • Når du er nedfor, spiller du for å føle deg bedre. Hvis du er ovenpå, spiller du for å feire
Forrige side Neste side