Informasjon

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet som er ute av kontroll påvirker økonomi, forholdet til andre mennesker og arbeidslivet. Dersom du spiller i hemmelighet, bruker mye tid og energi på spillingen, spiller bort penger og ikke klarer å slutte, bør du be om hjelp.

Når bør du søke hjelp?

Faresignal på at spillingen er ute av kontroll omfatter:

  • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
  • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
  • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
  • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

Alle disse forholdene tilsier at du har et problem, og at du bør søke hjelp til å få bukt med problemet. Jo raskere du er til å søke hjelp, dess større er sjansen for at du skal klare å komme deg ut av avhengigheten og kunne leve normalt igjen.

All avhengighet kjennetegnes ved benektning. I mange tilfeller er du avhengig av hjelp til å søke hjelp, og slik hjelp kommer ofte fra familie, venner eller arbeidskolleger.

Hjelpelinjen for spilleavhengige nås på telefonnummer 80080040, og du kan finne dem her:www.hjelpelinjen.no. Tjenesten er rettet mot både spillere og pårørende, og gjelder både pengespill og dataspill. De har blant annet en oversikt over behandlingstilbudet i de ulike fylkene.

Blå Kors Øst (www.bks.no/spille-b.htm) har også informasjon om både pengespill og dataspillproblemer

Du kan også få hjelp fra frivillige organisasjoner som anonyme gamblere (www.ganorge.no) eller Pårørende til Spilleavhengige (PTS): tlf 95230375.

Forrige side Neste side