Informasjon

Spilleavhengighet

Når bør du søke hjelp?

Faresignal på at spillingen er ute av kontroll omfatter:

  • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
  • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
  • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
  • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

Alle disse forholdene tilsier at du bør søke hjelp til å få bukt med et spilleproblem. 1 av 3 klarer å komme seg ut av spilleavhengighet på egen hånd, men det er nok både raskere, lettere og med større sannsynlighet for å lykkes om du søker hjelp.

All avhengighet kjennetegnes ved benektning. I mange tilfeller er du avhengig av hjelp til å søke hjelp, og slik hjelp kommer ofte fra familie, venner eller arbeidskolleger.

Hjelpelinjen for spilleavhengige nås på telefonnummer 800 800 40, og du kan finne dem her:www.hjelpelinjen.no. Tjenesten er rettet mot både spillere og pårørende, og gjelder både pengespill og dataspill. De har blant annet en oversikt over behandlingstilbudet i de ulike fylkene.

Blå Kors Øst (https://blakorsost.no/spill/) har også informasjon om både pengespill og dataspillproblemer

Korus Øst (https://www.rus-ost.no/spilleavhengighet) er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. De har samlet lenker til mange ressurser som kan hjelpe i kampen mot spilleavhengighet.

Du kan også få hjelp fra frivillige organisasjoner som anonyme gamblere (www.ganorge.no) eller Spillavhengighet Norge som er en interesseorganisasjon for spillavhengige og pårørende. De tilbyr telefonsamtaler, nettverksgrupper, individuelle møter og oppfølging. På deres nettsider finner du personlige historier og erfaringer, samt råd og veiledning som er brukerbasert.

Nettside: http://spillavhengighet.no/
Telefon: +47 477 00 200
Epost: post@spillavhengighet.no

Forrige side Neste side