Informasjon

Spilleavhengighet

Temaside om Korona

Når bør du søke hjelp?

Faresignal på at spillingen er ute av kontroll omfatter:

  • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
  • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
  • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
  • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

Alle disse forholdene tilsier at du har et problem, og at du bør søke hjelp til å få bukt med problemet. Jo raskere du er til å søke hjelp, dess større er sjansen for at du skal klare å komme deg ut av avhengigheten og kunne leve normalt igjen.

All avhengighet kjennetegnes ved benektning. I mange tilfeller er du avhengig av hjelp til å søke hjelp, og slik hjelp kommer ofte fra familie, venner eller arbeidskolleger.

Hjelpelinjen for spilleavhengige nås på telefonnummer 800 800 40, og du kan finne dem her:www.hjelpelinjen.no. Tjenesten er rettet mot både spillere og pårørende, og gjelder både pengespill og dataspill. De har blant annet en oversikt over behandlingstilbudet i de ulike fylkene.

Blå Kors Øst (https://blakorsost.no/spill/) har også informasjon om både pengespill og dataspillproblemer

Du kan også få hjelp fra frivillige organisasjoner som anonyme gamblere (www.ganorge.no) eller Spillavhengighet Norge som er en interesseorganisasjon for spillavhengige og pårørende. De tilbyr telefonsamtaler, nettverksgrupper, individuelle møter og oppfølging. På deres nettsider finner du personlige historier og erfaringer, samt råd og veiledning som er brukerbasert.

Nettside: http://spillavhengighet.no/
Telefon: +47 477 00 200
Epost: post@spillavhengighet.no

Forrige side Neste side