Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Hvordan trapper du ned?

For å lykkes er det viktig for de fleste å bruke lang tid på en slik nedtrapping. Lag en nedtrappingsplan sammen med legen din med faste doser til faste tider. Unngå i denne fasen å ta noe "ved behov". Bruk i starten samme antall doser som før, men reduser mengden per dose med 1-2 ukers intervall. Det finnes ingen "fasit" på hvor mye dosene skal reduseres hver gang, men det kan være lurt å bruke relativt lang tid på sluttfasen. Tid til full stans må individualiseres ut fra din tilstand og skepsis/ utålmodighet.

Noen pasienter kan stanse på dagen med medisinen uten noe ubehag, mens andre trenger over ett års nedtrappingstid. Som en hovedregel bør nedtrappingstiden være 2-6 måneder. Det kan bli aktuelt å forlenge intervallene mellom dosereduksjonene, men unngå å øke dosene når de først er redusert. Avtal samtaler med legen med noen ukers mellomrom i nedtrappingsperioden (konsultasjon eller telefonkontakt) og kontakt legen hvis uventede symptomer skulle oppstå.

Nedtrappingsperioden kan by på både fysiske og psykiske symptomer, men vit at abstinensplager alltid går over hvis du fortsetter nedtrappingen.

Forrige side Neste side