Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Hvert år begår mellom 500 og 600 mennesker selvmord i Norge.

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde, med viten og forventning om et dødelig utfall, selv hadde foranstaltet og gjennomført med det formål å fremkalle de av den avdøde ønskede forandringer (WHO, 1986)
 • Selvmordsforsøk er en handling uten dødelig utgang, hvor en person med vilje inntar en overdose medisin eller lignende, eller utviser annen ikke vanemessig atferd som vil være skadeforvoldende hvis andre ikke griper inn, og der hensikten har vært å fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser (WHO, 1986)

Forekomst

 • Selvmordsfrekvensen har vært økende og er nå ca 11 pr 100.000 per år
 • I Norge er det ca 500-600 selvmord per år, nesten 2 per dag, noe som f.eks. er langt flere enn alle som dør i trafikkulykker. Årlig er det 4000-6000 selvmordsforsøk i Norge
 • Selvmord er tre ganger så hyppig hos menn som hos kvinner, mens selvmordsforsøk er tre ganger så hyppig blant kvinner.
 • Det anslås at i tillegg til de registrerte selvmordene finnes ca 25% som mørketall, i form av plutselig dødsfall hos personer som bruker medisiner, eldre og ensomme, og i form av ulykker som egentlig er selvmord
 • Blant dødsfall hos unge menn i alderen 15-24 år er selvmord dødsårsak hos ca 20%
 • Av kvinner som dør i samme aldersgruppe, dør 10% av selvmord
 • Menn velger oftere voldsomme metoder som skyting, henging og drukning
 • Kvinner velger oftere overdoser og selvpåførte kutt (oftest håndledd)

De vanligste årsakene

Mennesker i selvmordsfare

 • Noen mennesker er i spesiell selvmordsfare
  • Personer som har mistet en nær venn, en ektefelle eller et barn
  • Alkoholmisbrukere
  • Tablettmisbrukere
  • Narkomane
  • Dypt deprimerte
  • Schizofrene
  • Nære venner eller pårørende av personer som har begått selvmord
  • Personer som tidligere har gjort selvmordsforsøk, og pasienter med en alvorlig kroppssykdom
 • Også arbeidsledige, fattige, ensomme og eldre uten nær kontakt med sin familie har økt risiko for selvmord

Forhold som taler imot en alvorlig selvmordsfare

 • Et sterkt følelsesmessig engasjement overfor personer eller saker
 • Etiske og moralske skrupler ved det å begå selvmord
 • Det at en person har ansvar for barn
 • Tanker og planer for framtiden
 • Personen søker og ønsker hjelp

Når bør du søke lege?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har vedkommende tidligere forsøkt selvmord?
  • Ja
  • Nei
 • Har vedkommende en alvorlig underliggende psykisk sykdom?
  • Ja
  • Nei
 • Er vedkommende deprimert?
  • Ja
  • Ja, tungt deprimert
  • Nei
 • Foreligger vrangforestillinger eller hallusinasjoner?
  • Ja !
  • Nei
 • Har vedkommende en alvorlig underliggende kroppslig sykdom?
  • Ja
  • Nei
 • Har vedkommende vurdert selvmord lenge?
  • Ja
  • Nei, det var en spontan innskytelse
 • Har vedkommende truet med å gjøre selvmord?
  • Ja
  • Nei
 • Mulige underliggende faktorer?
  1. Mobbeoffer
  2. Spiseforstyrrelse
  3. Mangler sosialt nettver
  4. Lav selvfølelse
  5. Store økonomiske problemer
  6. Nylig mistet nær venn, ektefelle, barn
  7. Alvorlig kroppslig sykdom
  8. Rusmisbruk
  9. Kjærlighetssorg

Vil du vite mer?