Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Selvmord og selvmordsforsøk skjer oftere blant personer som nettopp har mistet en nær venn, ektefelle eller barn, og ved rusmisbruk, depresjon og schizofreni. Ta kontakt med lege og be om hjelp dersom du går med slike tanker.

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde, med viten og forventning om et dødelig utfall, selv har foranstaltet og gjennomført 
 • Selvmordsforsøk er en handling uten dødelig utgang, hvor en person med vilje utviser ikke vanemessig atferd som vil være skadeforvoldende hvis andre ikke griper inn, og der hensikten har vært å fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser 

Forekomst

 • Selvmordsfrekvensen har vært økende og er nå cirka 12 pr 100 000 per år
 • I Norge er det rundt 500-600 selvmord per år, nesten to per dag, noe som for eksempel er langt flere enn alle som dør i trafikkulykker. Årlig er det 4000-6000 selvmordsforsøk i Norge
 • Selvmord er tre ganger så hyppig hos menn som hos kvinner, mens selvmordsforsøk er tre ganger så hyppig blant kvinner
 • Det anslås at i tillegg til de registrerte selvmordene finnes cirka 25 prosent som mørketall, i form av plutselig dødsfall hos personer som bruker medisiner, eldre og ensomme, og i form av ulykker som egentlig er selvmord
 • Blant dødsfall hos unge menn i alderen 15-24 år er selvmord dødsårsak hos cirka 20 prosent
 • Av kvinner som dør i samme aldersgruppe, dør ti prosent av selvmord
 • Menn velger oftere mer voldsomme metoder enn kvinner

De vanligste årsakene

Mennesker i selvmordsfare

 • Noen mennesker er i spesiell selvmordsfare
 • Også arbeidsledige, fattige, ensomme og eldre uten nær kontakt med sin familie har økt risiko for selvmord

Forhold som taler imot en alvorlig selvmordsfare

 • Et sterkt følelsesmessig engasjement overfor personer eller saker
 • Etiske og moralske skrupler ved det å begå selvmord
 • Det at en person har ansvar for barn
 • Tanker og planer for framtiden
 • Personen søker og ønsker hjelp

Når bør du søke lege?

 • Om du sliter med selvmordstanker
 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Tenker du på å begå selvmord?
  • Ja
  • Nei
 • Har du tidligere forsøkt selvmord?
  • Ja
  • Nei
 • Har du en alvorlig underliggende psykisk sykdom?
  • Ja
  • Nei
 • Er du deprimert?
  • Ja
  • Ja, tungt deprimert
  • Nei
 • Foreligger vrangforestillinger eller hallusinasjoner?
  • Ja !
  • Nei
 • Har du en alvorlig underliggende kroppslig sykdom?
  • Ja
  • Nei
 • Har du vurdert selvmord lenge?
  • Ja
  • Nei, det var en spontan innskytelse
 • Har du truet med å gjøre selvmord?
  • Ja
  • Nei
 • Mulige underliggende faktorer?
  1. Mobbeoffer
  2. Spiseforstyrrelse
  3. Mangler sosialt nettverk
  4. Lav selvfølelse
  5. Store økonomiske problemer
  6. Nylig mistet nær venn, ektefelle, barn
  7. Alvorlig kroppslig sykdom
  8. Rusmisbruk
  9. Kjærlighetssorg

Vil du vite mer?