Informasjon, veiviser

Er barnet alvorlig sykt?

Små barn kan ikke gjøre rede for seg, og de har et begrenset ordforråd til å forklare sine plager. Hvilke symptomer og tegn kan tyde på at barnet er alvorlig sykt?

Hva er alvorlig sykdom?

 • Symptomene er ofte generelle i form av nedsatt allmenntilstand og feber, selv ved lokale infeksjoner.
 • Feber er ikke et godt mål for hvor sykt et barn er. Barnet kan f.eks. ha feber over 40°C ved mild sykdom, og det kan ha bare lett feber ved alvorlig sykdom.

Hva skal dere se etter?

 • Har du/dere normal kontakt med barnet?
  • Dårlig kontakt er et tegn på alvorlig sykdom
 • Hvordan er barnets matlyst og aktivitetsnivå?
  • Klart nedsatte funksjoner er tegn på sykdom som har svekket allmenntilstanden
 • Reagerer barnet normalt på småprating, kosing o.l. - eller virker det uinteressert og slapt?
  • I sistnevnte tilfelle er det tegn på alvorlig sykdom
 • Hvordan puster barnet?
  • Husk at barnet puster raskere når det er i aktivitet, jfr. nedenfor
  • Spedbarn puster normalt ca. 40 ganger per minutt i hvile
  • Ved 1-årsalderen puster barnet ca. 30 ganger per minutt i hvile
  • Ved 5-årsalderen puster barnet ca. 20 ganger per minutt i hvile
 • Er barnet uttørret?
  • Kommer det urin i bleien?
 • Hvordan reagerer barnet på febernedsettende medisin?
  • Kvikner det til, leker og eventuelt spiser, er det gode tegn
  • Virker barnet dårlig selv etter at temperaturen er falt, bør du kontakte lege. Vær obs på at febernedsettende medisin unntaksvis kan kamuflere underliggende alvorlig sykdom. Vær derfor forsiktig med bruk av slik medisin

Hva kan dere gjøre selv?

 • Febernedsettende middel
  • Dersom barnet er plaget av feberen, kan du gi febernedsettende midler
  • Anbefalte midler er paracetamol og ibuprofen. Forskning har vist at ibuprofen virker noe raskere og lengre enn paracetamol. Du kan kombinere disse legemidlene da de har forskjellig virkemåte. Det finnes mange forskjellige legemidler som inneholder ibuprofen eller paracetamol
  • Les på virkestoff (ikke bare produktnavn) eller rådfør deg med lege/ apotek for å unngå å ta to legemidler med samme virkestoff
  • Har barnet det bra, er ikke febernedsettende midler nødvendig
 • Varmeregulering
  • Ved høy feber er det viktig å påse at barnet ikke blir for varmt. Barn har ikke samme evne til varmeregulering som voksne, det kan derfor være nødvendig å kle av barnet litt, slik at temperaturen ikke blir for høy. Romtemperaturen bør være sval
 • Rikelig drikke
  • Gi barnet rikelig med drikke, men gjerne i små porsjoner. Dersom barnet har diaré eller oppkast i tillegg, bør drikken være spesialtilpasset som ved omgangssyke
 • Tilsyn
  • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere allmenntilstanden, om barnet har utviklet utslett og om det kaster opp
  • Det er viktigere å observere barnets allmenntilstand enn temperaturen!

Når bør dere kontakte lege?

 • Hvis barnet virker slapt, uinteressert, reagerer annerledes på vanlige "tilnærmingsmåter"
 • Hvis det er vanskelig å få kontakt med barnet
 • Hvis barnet gråter sammenhengende (utrøstelig), mer høyfrekvent eller svakere enn normalt
 • Hvis barnet virker sykt og ikke vil drikke
 • Hvis barnet ikke har drukket noe særlig, eller har oppkast/ diaré
  • Vær særlig oppmerksom på nedsatt urinmengde og tørre munnslimhinner
  • Dersom oppkastet er grønt (gallefarget)
 • Hvis barnet puster fort og anstrengt
  • Vær særlig oppmerksom på "inndragninger", dette vil si at huden trekker seg inn mellom ribbena. Andre tegn på pusteproblemer kan være at huden i halsgropen trekkes inn eller dersom barnet hjelper til med magen og skuldrene for å puste.
 • Hvis allmenntilstanden ikke bedrer seg ved bruk av febernedsettende midler
 • Ved utslett og sterkt nedsatt allmenntilstand
 • Ved nakke/ ryggstivhet
  • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
 • Dersom barnet har feber og smerter ved vannlating, eller dersom barnet tisser veldig ofte
 • I barnets første 12 levemåneder kan det være vanskelig å vurdere allmenntilstanden. Vær mer oppmerksom på symptomene over og på feber. Kontakt lege tidligere enn hva du ville gjort med eldre barn.

Du kan bekymre deg litt mindre dersom barnet

 • Ikke gråter noe særlig eller gråter kraftig og lar seg trøste
 • Virker tilfreds og smiler innimellom
 • Ikke har problemer med å holde seg våken
 • Har normal hudfarge og fuktige slimhinner i munnen
 • Følger med på det som skjer rundt seg

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg/dere:

 • Når startet symptomene?
  • Mindre enn en time siden
  • Ca. 1 time siden
  • Noen timer siden
  • Ca. 1 døgn siden
  • Flere døgn siden
  • Ca. 1 uke siden
  • Flere uker siden
 • Har barnet feber?
  • Ja, ca. 38 grader
  • Ja, 38 til 39 grader
  • Ja, 39 til 40 grader
  • Ja, over 40 grader
  • Nei, barnet har ikke feber
 • Hvordan er barnets allmenntilstand?
  • Det virker mildt sykt
  • Det virker moderat sykt
  • Det virker meget sykt !
 • Har du/dere normal kontakt med barnet?
  • Ja
  • Nei, den er litt redusert
  • Nei, den er sterkt redusert !
 • Hvordan er barnets matlyst?
  • God
  • Nedsatt
  • Dårlig
 • Hvordan er barnets aktivitetsnivå?
  • Bra
  • Nedsatt
  • Orker ikke noe, vil bare ligge !
 • Reagerer barnet normalt på småprating, kosing o.l. - eller virker det uinteressert og slapt?
  • Reagerer rimelig normalt
  • Er uinteressert og slapt
 • Har barnet utslett?
  • Ja, det forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet
  • Ja, det forsvinner/blekner ikke når vi presser et glass mot utslettet !
  • Nei
 • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet påfallende rask pust?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnet uttørret?
  • Ja, tisser ikke
  • Ja, tisser nesten ikke
  • Nei
 • Hvordan reagerer barnet på febernedsettende medisin?
  • Det kvikner til
  • Det medfører ingen endring
 • Har barnet andre eller tidligere sykdommer av betydning?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Allmenntilstanden bedømmes
 • Bevissthetstilstanden
 • Er det tegn til utslett? Hvis ja, foreligger hudblødninger?
 • Ører, hals, lunger, mage undersøkes som regel
 • Er det tegn til nakke- eller ryggstivhet?
 • Eventuelt undersøkes urinen

Behandling

 • Avhenger av hvilken diagnose legen stiller. De aller fleste febersyke barn har virusinfeksjoner. Da hjelper ikke antibiotika

Vil du vite mer?