Informasjon, veiviser

Inntåing og uttåing, veiviser

Inntåing: Føttene peker i hvilestilling med tærne mot hverandre. Uttåing: Føttene peker i hvilestilling med tærne fra hverandre.

Hva er inntåing og uttåing?

Forekomst

 • Begge tilstandene er normalt forekommende i spedbarns- og småbarnsalderen. Inntåing er klart hyppigere enn uttåing
 • En del barn har kraftig utadroterte føtter i tida da barnet lærer å gå ("Chaplinføtter")
 • I annet leveår kan "Chaplinføttene" avløses av økende inntåing på grunn av endringer i hoftene
 • 30 prosent av barn har inntåing ved 4 års alder, mens bare 4 prosent av voksne har det

Viktige forhold ved avvik i føttene hos småbarn

 • Utadroterte føtter er et normalfenomen. Innen 13-14 års alder har det normalisert seg hos de aller fleste av seg selv. Bare en ytterst sjelden gang må tilstanden korrigeres med operasjon
 • Innadroterte føtter er svært vanlig forekommende i småbarnsalder og skyldes som regel endringer i hofteområdet (økt anteversjonsvinkel). Tilstanden normaliseres vanligvis innen 13-14 års alder
 • Innadroterte føtter kan en sjelden gang være uttrykk for underliggende behandlingstrengende sykdom

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

Inntåing

 • Endringer i lårbein og hofte
  • Langt de fleste tilfeller av inntåing skyldes forbigående endringer i lårbeinet (innoverrotasjon i lårbeinet)
  • Tilstanden normaliseres spontant innen 13-14 års alder og gir bare en sjelden gang indikasjon for operasjon
 • Endringer i legg og kne
 • Endringer i fot og ankel
 • Klumpfot
  • Medfødt tilstand. Klart vanligere blant gutter
  • Betydelig innoverroterte og bøyde føtter, enten bare den ene eller begge. Ofte foreligger betydelig underutvikling av muskler i leggen

Uttåing

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

 • Hofteleddsdysplasi
  • Betegnes også utviklingsdysplasi av hoften
  • Hofteleddsdysplasi er en medfødt feil i hofteskålen, og diagnosen stilles som regel kort tid etter fødselen
  • 1 av 100 barn i Skandinavia behandles for denne tilstanden, og den er seks ganger hyppigere blant jenter
  • Oppdages hoftefeilen tidlig nok, kan den i de aller fleste tilfeller behandles med en såkalt Freikas pute. Stilles diagnosen senere, blir behandlingen mer omfattende
 • Cerebral parese
  • Skyldes en hjerneskade som vanligvis oppstår rundt fødselen
  • Omfanget og lokalisasjonen av hjerneskaden avgjør hvilke symptomer og tegn som blir følgen

Hva kan dere gjøre selv?

 • Siden de aller fleste tilfeller av inntåing og uttåing retter seg selv med tiden, er det lite å vinne ved å prøve med tøyninger og øvelser
 • Et unntak er medfødt feilstilling i forfoten, der det anbefales regelmessige tøyninger

Når bør dere søke lege?

 • Selv om det i de aller fleste tilfeller dreier seg om harmløse og forbigående forandringer, er det fornuftig å snakke med helsesøster eller en lege om tilstanden
 • En sjelden gang kan det foreligge en tilstand som krever inngripen

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille dere:

 • Hva er problemet?
  • Inntåing
  • Uttåing
 • Har barnet problemer med å gå?
  • Ja
  • Nei
 • Klager barnet over smerter i bena?
  • Ja
  • Nei
 • Foreligger det tilfeller av medfødt hoftefeil i familien?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke bena og studere barnets gangfunksjon
 • Legen vil se etter tegn på annen tilgrunnliggende sykdom, for eksempel cerebral parese eller hofteleddsdysplasi

Andre undersøkelser

 • Røntgen for å utelukke medfødt hofteleddsdysplasi kan være aktuelt

Henvisning til spesialist

 • Er i de fleste tilfeller ikke aktuelt
 • Ved mistanke om tilstand som krever behandling, vil legen henvise til spesialist