Informasjon, veiviser

Manglende vektøkning hos barn, veiviser

Underernæring som vedvarer over tid, kan forstyrre barnets vekst og utvikling. Hva kan årsaken være? Les om dette i vår veiviser:

Hva er manglende vektøkning hos barn?

  • Manglende vektøkning og mistrivsel forekommer hos spedbarn og småbarn
  • Tilstanden påvises eller bekreftes ved regelmessige målinger på helsestasjonen (bruk av percentilskjema)
  • Diagnosen stilles når et barns vekt for alderen er under 2,5 percentilen (de 2,5 prosent av barna med lavest vekt), eller kurven over vektmålinger krysser to hovedpercentiler

Hva kan konsekvensene bli?

  • Selv om problemer med å oppnå og vedlikeholde passelig vekt er det som preger tilstanden, så vil vedvarende underernæring forstyrre all vekst. Først påvirkes vekt, så lengde og hodeomkrets. I ekstreme tilfeller kan kognitive funksjoner og immunfunksjoner bli forstyrret
  • Disse barna er i risiko for å bli kortvokste, få atferdsproblem og forsinket utvikling
  • Den dårlige vektøkningen er ikke den egentlige årsaken, men er en bidragende faktor

Noen tips om vekttap

  • Vekttap eller vektstans hos spedbarn og småbarn er relativt vanlig i forbindelse med akutte infeksjonssykdommer
  • Dårlig vektøkning hos småbarn har ofte sammenheng med psykiske og psykososiale forhold
Neste side