Informasjon, veiviser

Manglende vektøkning hos barn, veiviser

Manglende vektøkning og mistrivsel forekommer hos spedbarn og småbarn

Hva er manglende vektøkning hos barn?

  • Manglende vektøkning og mistrivsel forekommer hos spedbarn og småbarn
  • Tilstanden påvises eller bekreftes ved regelmessige målinger på helsestasjonen (bruk av percentilskjema)
  • Diagnosen stilles når et barns vekt for alderen er under 2,5 percentilen (de 2,5% av barna med lavest vekt), eller kurven over vektmålinger krysser to hovedpercentiler

Hva kan konsekvensene bli?

  • Selv om problemer med å oppnå og vedlikeholde passelig vekt er det som preger tilstanden, så vil vedvarende underernæring forstyrre all vekst. Først påvirkes vekt, så lengde og hodeomkrets. I ekstreme tilfeller kan kognitive funksjoner og immunfunksjoner bli forstyrret
  • Disse barna er i risiko for å bli kortvokste, få atferdsproblem og forsinket utvikling
  • Den dårlige vektøkningen er ikke den egentlige årsaken, men er en bidragende faktor

Noen tips om vekttap

  • Vekttap eller vektstans hos spedbarn og småbarn er relativt vanlig i forbindelse med akutte infeksjonssykdommer
  • Dårlig vektøkning hos småbarn har ofte sammenheng med psykiske og psykososiale forhold
Neste side