Informasjon

Forsinket pubertet

Puberteten markerer starten på kjønnsmodningen, og høydeveksten gjør seg mer eller mindre ferdig i denne perioden. Tidspunkt for start og slutt av puberteten varierer mye fra barn til barn.

Hva er forsinket pubertet?

 • Starttidspunkt for pubertet varierer mellom gutter og jenter og fra person til person. Puberteten starter vanligvis tidligere hos jenter enn hos gutter.
 • De fleste jenter kommer i pubertet mellom 10 og 12 års alder og gutter mellom 11 og 13 års alder. Spredningen er stor, og puberteten kalles ikke forsinket før etter alderen 13,5 år hos jenter og 14,5 år hos gutter.

Hvordan vet man om puberteten har startet?

 • Puberteten markerer starten på kjønnsmodning og lengdevekst. 
 • Hos jenter er det sikreste tegnet på at puberteten har startet, at de begynner å få antydning til bryster
 • For gutter er voksende testikler det første tegnet på at puberteten starter
 • De fleste får økt behåring rundt kjønnsorganer og ellers på kroppen når de kommer i puberteten.

Årsaker til forsinket pubertet?

 • Arvelige forhold
  • Den vanligste årsaken til forsinket pubertet, er arv. Dersom en av foreldrene kom sent i pubertet, er det forventet at barna også gjør det.
  • Dette er ikke et tegn på sykdom, men et uttrykk for normal variasjon på samme måte som at vi har forskjellig hårfarge, forskjellig lengde osv.
 • Kronisk sykdom
  • En rekke kroniske sykdommer kan medføre forsinket pubertet. Dette gjelder særlig sykdommer som gir dårlig næringsopptak eller kroniske betennelsesprosesser i kroppen.
  • Noen ganger er forsinket pubertet det første tegnet på en kronisk sykdom, men oftest kjenner man til den kroniske sykdommen og forstår at det er denne som er årsaken til at puberteten starter senere enn gjennomsnittet.
 • Hormonsvikt
  • I sjeldne tilfeller er det svikt i kroppens hormonsystem i hjernen eller svikt i eggstokkene/ testiklene som er årsak til forsinket pubertet.
  • Dette kan skyldes tidligere hjerneskade, infeksjon i eggstokker/testikler, manglende dannelse av eggstokker/testikler eller bivirkninger av tidligere behandling mot sykdom (for eksempel cellegift eller strålebehandling ved kreftsykdom).

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er det tegn til begynnende pubertet?
  1. Ja, brystutvikling hos jente
  2. Ja, testikkelvekst hos gutt
  3. Behåring rundt kjønnsorganene og i armhulen
  4. Akne, kviser
  5. Nei
 • Er høydeveksten til barnet påfallende mindre enn hos jevnaldrende?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet spiseforstyrrelse eller driver med ekstrem slanking?
  • Ja
  • Nei
 • Driver barnet med intens fysisk trening?
  • Ja
  • Nei
 • Foreligger manglende luktesans?
  • Ja
  • Nei
 • Hos gutter, har testiklene kommet ned i pungen?
  • Jente
  • Ja
  • Nei, bare den ene
  • Nei, ingen av de
 • Mulige årsaker?
  1. Andre tilfeller av sen pubertet hos familiemedlemmer
  2. Barnet har en underliggende sykdom (angi over)
  3. Barnet har en medfødt sykdom (angi over)
  4. Bivirkning av medisin
  5. Feilernæring
  6. Mishandling
  7. Mobbing

Legeundersøkelsen

 • Det første legen skal gjøre, er å forsikre seg om at puberteten virkelig er forsinket. For å gjøre dette, må legen undersøke bryster/testikler.
 • Deretter er det viktig å måle lengde og vekt. Hvor fort du vokser, påvirkes blant annet av om puberteten har startet eller ikke. Svikt i hormonproduksjon kan vise seg både som forsinket lengdevekst og forsinket pubertet. Legen vil ha nytte av å se hvordan du har vokst gjennom hele barndommen, slik at vekstkurver fra barneårene gir viktig informasjon.
 • Det er også viktig at legen undersøker for andre tegn til sykdom, og vanligvis vil det bli tatt noen blodprøver slik at man ikke overser andre sykdommer. Disse blodprøvene kan også gi noen ledetråder når man leter etter årsaken til forsinket pubertet, men de gir sjelden helt sikre svar.

Andre undersøkelser

 • Legen vil rutinemessig ta diverse blodprøver, blant annet hormonprøver, ved klare holdepunkter om forsinket pubertet
 • I noen tilfeller kan det bli aktuelt å gjøre MR-undersøkelse av hodet

Henvisning til spesialist eller innleggelse i sykehus

 • Ved behov for behandling henvises barnet til en spesialist
 • Innleggelse i sykehus er sjelden aktuelt

Behandling av forsinket pubertet

 • Dersom det viser seg at du har en sykdom som gjør at puberteten er forsinket, vil man først starte med å behandle denne. Puberteten vil da ofte komme av seg selv.
 • I de fleste tilfeller viser det seg at det ikke er noen sykdom som er årsaken til forsinket pubertet. Du har da sen pubertet uten at dette er noe som må behandles.
 • Dersom det oppleves som en stor belastning å se at andre på samme alder vokser raskt og får en mer voksen kropp, kan man i enkelte tilfeller starte puberteten ved å gi kjønnshormoner som injeksjoner, plaster eller tabletter. Gutter får tilført testosteron mens jenter får tilført det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. En slik behandling krever henvisning til spesialist i barne- eller hormonsykdommer.