Informasjon, veiviser

Søvnvansker hos barn, veiviser

Hva er vanlige årsaker til søvnvansker hos barn? Hva er sjeldne årsaker? Når bør du kontakte legen? Les mer om dette her.

Temaside om Korona

Hva er søvnvansker?

  • Søvnforstyrrelser hos barn er i prinsippet ikke vesensforskjellige fra dem vi finner hos voksne
  • Søvnproblemer, definert som et søvnmønster som er utilfredsstillende for foreldrene og barnet, er et mye vanligere problem
  • En families toleranse overfor et barns søvnvaner kan være svært så forskjellig. Hva noen finner problematisk, synes andre er naturlig

Forekomst

  • Oppvåkninger om natta er vanlig gjennom hele barndommen
  • I gjennomsnitt vil ett av tre barn opptil 4-årsalderen fortsette å våkne om natta og kreve tiltak fra foreldrene for at det skal sovne igjen
Neste side