Informasjon, veiviser

Søvnvansker hos barn, veiviser

Hva er vanlige årsaker til søvnvansker hos barn? Hva er sjeldne årsaker? Når bør du kontakte legen? Les mer om dette her.

Hva er søvnvansker?

  • Søvnforstyrrelser hos barn er i prinsippet ikke vesensforskjellige fra dem vi finner hos voksne
  • Søvnproblemer, definert som et søvnmønster som er utilfredsstillende for foreldrene og barnet, er et mye vanligere problem
  • En families toleranse overfor et barns søvnvaner kan være svært så forskjellig. Hva noen finner problematisk, synes andre er naturlig

Forekomst

  • Oppvåkninger om natta er vanlig gjennom hele barndommen
  • I gjennomsnitt vil ett av tre barn opptil 4-årsalderen fortsette å våkne om natta og kreve tiltak fra foreldrene for at det skal sovne igjen
Neste side