Informasjon, veiviser

Pusteproblemer hos barn, veiviser

Tung pust eller kortpusthet kan utløses på grunn av mangel på oksygen i kroppens vev.

Hva er tung pust?

  • Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Kortpusten eller andpusten er ord for det samme. I legespråk kalles dette dyspné

Forekomst

  • Pusteproblemer hos barn er ingen uvanlig kontaktårsak, og ofte dreier det seg om anfall med pustevansker

Hva utløser tung pust?

  • Når barnet opplever tung pust, er det fordi det er mangel på oksygen i kroppens vev eller en angstopplevelse av å få for lite luft
  • Oksygentilførsel til de røde blodlegemene skjer i lungene, og de røde blodlegemene frakter oksygenet rundt til kroppens celler. Både lunger og blodomløp er med andre ord av stor betydning for oksygentilførsel
  • De hyppigste årsakene til oksygenmangel hos barn er astma og falsk krupp
Neste side