Informasjon, veiviser

Høy blodprosent, veiviser

Høy blodprosent betyr økt mengde røde blodlegemer i blodet. Det kalles på fagspråket polycytemi. Mange sykdommer kan medføre nedsatt oksygentilførsel til vevet, noe som stimulerer til økt produksjon av røde blodlegemer og høy blodprosent.

Hva er høy blodprosent?

  • Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer og blodplater. De røde blodlegemene har som oppgave å transportere oksygen (surstoff) og bringe dette rundt til kroppens celler.
  • Høy blodprosent betyr økt mengde røde blodlegemer i blodet
  • Polycytemi er en annen betegnelse på et høyt antall røde blodlegemer. Polycytemi foreligger når:
    • Hos kvinner: Blodprosenten (Hb) er over 16,0 g/dL eller andelen røde blodlegemer, hematokrit (Htc) er over 0,48
    • Hos menn: Blodprosenten er over 16,5 g/dL eller andelen røde blodlegemer er over 0,49

Hvordan reguleres blodprosenten?

  • Det vanligste er at kroppen produserer mer røde blodlegemer for å øke evnen til å transportere oksygen. Dette er en reaksjon på oksygenunderskudd i kroppens celler. Ved såkalte høydeopphold som benyttes av idrettsutøvere, utnyttes denne effekten. Kroppen får i store høyder mindre oksygentilførsel. For å kompensere for dette økes produksjonen av røde blodlegemer. Når man så dra til lavlandet, har man flere røde blodlegemer til å transportere oksygenet rundt i kroppen.
  • Mange sykdommer fører til nedsatt oksygentilførsel, og derved økt produksjon av røde blodlegemer og økt blodprosent. Vanligst er lungesykdommer eller alvorlige hjertefeil. Røyking fører også til økt produksjon av røde blodlegemer fordi røyken fortrenger oksygenet.
Neste side