Informasjon, veiviser

Høy blodprosent, veiviser

Høy blodprosent betyr økt mengde røde blodlegemer i blodet. Det kalles på fagspråket polycytemi. Mange sykdommer fører til nedsatt oksygen-tilførsel, og derved økt produksjon av røde blodlegemer og økt blodprosent.

Hva er høy blodprosent?

  • Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer og blodplater. De røde blodlegemene har som oppgave å transportere oksygen (surstoff) og bringe dette rundt til kroppens celler.
  • Høy blodprosent betyr økt mengde røde blodlegemer i blodet
  • Polycytemi er en annen betegnelse på et høyt antall røde blodlegemer. Polycytemi foreligger når:
    • Hos kvinner: Blodprosenten (Hb) er over 16,5 g/dl eller andelen røde blodlegemer, hematokrit (Htc) er over 0,48
    • Hos menn: Blodprosenten er over 18 g/dl eller andelen røde blodlegemer er over 0,51

Hvordan reguleres blodprosenten?

  • Det vanligste er at kroppen produserer mer røde blodlegemer for å øke evnen til å transportere oksygen. Dette er en reaksjon på oksygenunderskudd i kroppens celler. Ved såkalte høydeopphold som benyttes av idrettsutøvere, utnyttes denne effekten. Kroppen får i store høyder mindre oksygentilførsel. For å kompensere for dette økes produksjonen av røde blodlegemer. Når man så dra til lavlandet, har man flere røde blodlegemer til å transportere oksygenet rundt i kroppen.
  • Mange sykdommer fører til nedsatt oksygen-tilførsel, og derved økt produksjon av røde blodlegemer og økt blodprosent. Vanligst er lungesykdommer eller alvorlige hjertefeil. Røyking fører også til økt produksjon av røde blodlegemer fordi røyken fortrenger oksygenet.
Neste side