Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Hva kan årsaken være?

Kortvarig bevissthetstap

 • Vanlig besvimelse
  • Kan utløses av angst, sterke smerter, brekninger, diaré, vannlating
  • Bevissthetstapet innledes med svimmelhet, svette, blekhet, svartning for øynene og pip eller sus i ørene
  • Medfører et kortvarig bevissthetstap eller en periode med redusert bevissthet
  • Simulert besvimelse, ev. hysteri, besvimelse med teatralsk preg
 • Ortostatisk hypotensjon
  • Forbigående for lavt blodtrykk
  • Besvimelse i forbindelse med at vedkommende reiser seg opp
 • Hyperventilasjon
  • Angstanfall, unormalt kraftig inn- og utpusting
 • Hjerterytmeforstyrrelse
  • Anfall med langsom puls
  • Anfall med hurtig puls
  • Sterkt uregelmessig puls
 • Epilepsi
  • Pasienten er bevisstløs under og kort tid etter krampeanfall
 • Hjerneslag eller drypp
  • Kan unntaksvis gi kortvarig bevissthetstap
 • Allergisk sjokk
  • Kraftig og livstruende allergisk reaksjon, nesten alltid hos person med kjent risiko for slike reaksjoner
 • Diabetes diabetes type 1 eller diabetes type 2

Langvarig bevissthetsnedsettelse - sirkulasjonssvikt

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forandringer i hjernen

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forgiftninger

Langvarig bevissthetsnedsettelse - stoffskifteforstyrrelser

Forrige side Neste side