Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Bevissthetssløring og bevissthetstap er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma.  Kortvarig tap av bevissthet, og langvarig tap av bevissthet, kan ha ulike årsaker.

Hva kan årsaken være?

Kortvarig bevissthetstap

 • Vanlig besvimelse
  • Kan utløses av angst, sterke smerter, brekninger, diaré, vannlating
  • Bevissthetstapet innledes med svimmelhet, svette, blekhet, svartning for øynene og pip eller sus i ørene
  • Medfører et kortvarig bevissthetstap eller en periode med redusert bevissthet
  • Simulert besvimelse, ev. hysteri, besvimelse med teatralsk preg
 • Ortostatisk hypotensjon
  • Forbigående for lavt blodtrykk
  • Besvimelse i forbindelse med at vedkommende reiser seg opp
 • Hyperventilasjon
  • Angstanfall, unormalt kraftig inn- og utpusting
 • Hjerterytmeforstyrrelse
  • Anfall med langsom puls
  • Anfall med hurtig puls
  • Sterkt uregelmessig puls
 • Epilepsi
  • Pasienten er bevisstløs under og kort tid etter krampeanfall
 • Hjerneslag eller drypp
  • Kan unntaksvis gi kortvarig bevissthetstap
 • Allergisk sjokk
  • Kraftig og livstruende allergisk reaksjon, nesten alltid hos person med kjent risiko for slike reaksjoner
 • Diabetes diabetes type 1 eller diabetes type 2

Langvarig bevissthetsnedsettelse - sirkulasjonssvikt

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forandringer i hjernen

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forgiftninger

Langvarig bevissthetsnedsettelse - stoffskifteforstyrrelser

Forrige side Neste side