Informasjon, veiviser

Akutte brystsmerter

Brystsmerter er en svært hyppig kontaktårsak i allmennpraksis. Årsaken kan være alvorlig sykdom, men oftere er forklaringen en mindre alvorlig tilstand.

Akutte brystsmerter, når bør du søke lege?

  • Akutt oppståtte, sterke brystsmerte r bør undersøkes av lege snarest - særlig hvis du har økt risiko for hjertesykdom i form av høyt blodtrykk, diabetes, røyker, overvektig, høyt kolesterol
Forrige side Neste side