Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse.

Hva er svimmelhet?

 • Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse
 • Det skilles mellom akutt svimmelhet og lengrevarende svimmelhet
  • Akutt svimmelhet kan skyldes hjerneslag, forbigående hemmet blodsirkulasjon i hjernen (TIA) eller akutt hendelse i balanseorganet
 • Ofte er det vanskelig å skille mellom svimmelhet og ustøhet ved gange av annen årsak. Svimmelhet brukes også av noen som beskrivelse av svakhet, slapphet eller ørhet
 • I denne sammenhengen er svimmelhet betegnelse på opplevelsen av at omgivelsene eller du selv roterer, eller at underlaget gynger eller beveger seg
 • Denne betydningen av svimmelhet kalles også vertigo

Balanseorganer og balansenerven i indre øret

Nakkervirvler med blodåre

Forekomst

 • Svimmelhet er et vanlig symptom og blir hyppigere med økende alder
 • I aldersgruppen over 65 år opplever nesten en tredjedel av alle mennesker episoder med svimmelhet
 • Kortvarige anfall eller perioder med svimmelhet kan være til å leve med. Vedvarende svimmelhet er svært plagsomt. Kraftige anfall kan være farlig invalidiserende
 • I en vanlig allmennpraksis er svimmelhet hovedårsaken til kontakt i cirka én prosent av konsultasjonene, men i tillegg forekommer det ofte som en tilleggsplage til andre symptomer
 • Svimmelhet hos unge personer er oftest utløst av angst og uro, eller det kan være en følge av virusinfeksjon i det indre øret
 • Svimmelhet hos eldre skyldes oftere forstyrret blodtilførsel til hjernen, eventuelt kombinert med andre aldersmessige forandringer
Neste side