Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse.

Hva er svimmelhet?

  • Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse
  • Ofte er det vanskelig å skille mellom svimmelhet og ustøhet ved gange av annen årsak. Svimmelhet brukes også av noen som beskrivelse av svakhet, slapphet eller ørhet
  • I denne sammenhengen er svimmelhet betegnelse på opplevelsen av at omgivelsene eller du selv roterer, eller at underlaget gynger eller beveger seg
  • Denne betydningen av svimmelhet kalles også vertigo

Balanseorganer og balansenerven i indre øret

Nakkervirvler med blodåre

Forekomst

  • Svimmelhet er et vanlig symptom og blir hyppigere med økende alder
  • I aldersgruppen over 65 år opplever nesten en tredjedel av alle mennesker episoder med svimmelhet
  • Kortvarige anfall eller perioder med svimmelhet kan være til å leve med. Men kraftige anfall kan være både farlig invalidiserende, og vedvarende svimmelhet er svært plagsomt
  • I en vanlig allmennpraksis er svimmelhet hovedårsaken til kontakt i cirka en prosent av konsultasjonene, men i tillegg forekommer det ofte som en tilleggsplage til andre symptomer
  • Svimmelhet hos unge personer er oftest utløst av angst og uro, eller det kan være en følge av virusinfeksjon i det indre øret
  • Svimmelhet hos eldre skyldes oftere forstyrret blodtilførsel til hjernen, eventuelt kombinert med andre aldersmessige forandringer
Neste side