Informasjon, veiviser

Syreplager, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Syresykdom (gastroøsofageal reflukssykdom)
  • Er den vanligste årsaken
  • Tilstanden kan variere fra sporadiske og beskjedne plager med normale funn ved undersøkelse, til invalidiserende plager med ledsagende betennelse i slimhinnen i spiserøret (øsofagitt)
  • Typiske symptomer er halsbrann, sure oppstøt, sviende smerter i mellomgulvet
 • Magesår (ulcus pepticum)
  • Forekommer vanligvis hos personer over 45 år og kan skyldes sår i magesekk eller tolvfingertarm
  • Typiske symptomer er perioder med ubehag i øvre del av magen, spiselindring, lindring av syrenøytraliserende, nattlige smerter, hyppig hos personer som røyker
  • Noen sjeneres også av halsbrann og sure oppstøt
 • Ikke-organisk øvre fordøyelsesbesvær (funksjonell dyspepsi)
  • Forekommer helst hos personer under 50 år og skyldes en stressreaksjon i øvre del av magen
  • Symptomene kan variere, men ofte forekommer ubehag i øvre del av magen, oppfylthet ved måltid, kvalme, luftplager, i noen tilfeller også halsbrann og sure oppstøt
 • Alkoholutløst refluks
  • Personer med høyt alkoholinntak skader slimhinnen i nedre del av spiserøret, noe som blant annet kan føre til syreplager

Sjeldne årsaker

 • Hjertekrampe (angina pectoris)
  • Brystsvien kan noen ganger feiltolkes som anginasmerter
 • Gastroøsofageal reflukssykdom hos barn
  • Kan forekomme hos spedbarn og litt større barn
  • Hos spedbarn kan tilstanden gi fremtredende gulping eller oppkast. Men ved 4 måneders alder gulper 2 av 3 friske spedbarn, hyppigheten er avtatt betydelig fram til 7 måneders alder
  • Spiseproblemer med svelgevansker, uforklarlige skriketokter og kolikkartede symptomer kan oppstå
 • Spiserørskreft (øsofaguskreft)
  • Er en tilstand som rammer først og fremst personer over 70 år
  • Er karakterisert ved økende svelgevansker, i noen tilfeller syreplager, og etter hvert svekket allmenntilstand
Forrige side Neste side