Informasjon, veiviser

Korsryggsmerter, lave ryggsmerter, veiviser

Vondt i korsryggen? Hva kan årsaken være?

Hva er korsryggsmerter?

 • Korsryggsmerter, smerter i nedre del av ryggen, kan inndeles i akutte og kroniske
 • Akutte ryggsmerter har varighet under 4 uker
 • Subakutte ryggsmerter varer under 12 uker
 • Kroniske ryggsmerter har varighet over 12 uker

Forekomst

 • Lave ryggsmerter er en av de vanligste kontaktårsaker i allmennpraksis
 • Vi regner at i løpet av livet vil 60-80 prosent av oss oppleve plagsomme ryggsmerter, mens på årsbasis er tallet opptil 45 prosent
 • Det er særlig personer mellom 35 og 55 år som søker lege. Kvinner og menn er like utsatte. Under og etter svangerskap er om lag en femdel av kvinnene plaget av ryggsmerter
 • Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger og står for nesten 15 prosent av langtidssykmeldingene og mer enn 10 prosent av uførepensjoner

Diagnostiske vurderinger

 • En grov inndeling av årsaker til akutte ryggsmerter:
  • Uspesifikke korsryggsmerter (80-90 prosent)
  • Skade, irritasjon av nerverot (isjias), virvelbrudd, spinal stenose (5-10 prosent)
  • Andre og mulig alvorlige årsaker (færre enn 1 prosent)
 • Avventende utredning?
  • De aller fleste blir bra av seg selv i løpet av de første ukene. Omfattende utredning er gjerne uhensiktsmessig i den mest akutte fasen
  • Også de fleste pasienter med isjias blir spontant bra, 70 prosent i løpet av 2 til 4 uker
 • Symptomer og tegn som det legges stor vekt på
  • Hvilesmerter, konstante smerter, smerter som tiltar, brystsmerter
  • Allmennsymptomer, feber, vekttap
  • Skade, kjent kreftsykdom
  • Bruk av steroider, immunhemmende midler, alkohol- og stoffmisbruk
  • Sterk kraftnedsettelse i bestemte muskelgrupper og/eller bortfall av følesans, eventuelt større skjevheter i ryggsøylen
  • Uttalt morgenstivhet i mer enn 1 time, høy blodsenkning (SR)
  • Alder under 20 eller over 55 år
Neste side