Informasjon, veiviser

Korsryggsmerter, lave ryggsmerter, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • De aller fleste med akutte ryggsmerter blir bra i løpet av 1-2 uker uten behandling. Bruk eventuelt milde smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen. Du blir vanligvis raskere bra ved å være i fysisk aktivitet, begrens eventuelt sengeleie til et minimum. Å være i arbeid er for de fleste med ukompliserte ryggsmerter god medisin
Forrige side Neste side