Informasjon, tilstand

Mykoplasma lungebetennelse

Mykoplasma lungebetennelse gir symptomer som plagsom tørrhoste. Sykdommen varer lenger enn vanlig lungebetennelse.

Mykoplasma lungebetennelse behandles litt annerledes enn vanlig lungebetennelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er mykoplasma lungebetennelse?

Lungebetennelse forårsaket av bakterien Mycoplasma pneumoniae gir litt andre symptomer, og trenger også en annen behandling enn "vanlig" lungebetennelse. Mykoplasma er en liten bakterie som skiller seg fra de vanlige bakteriene ved at den mangler cellevegg, og dermed mangler den også penicillinets angrepspunkt. Infeksjonen er ikke spesielt farlig, og den går over av seg selv etter kortere eller lengre tid. Mycoplasma pneumoniae er den hyppigste årsaken til det som betegnes atypisk lungebetennelse.

Lunger og bronkier - normal

Mykoplasma lungebetennelse kan forekomme i alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos barn og ungdom i alderen 5-25 år. Bakterien fører også til lungebetennelser hos eldre. Sykdommen kan smitte i tette miljøer som skoleklasser og familier. Det tar 1-3 uker fra en smittes til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid).

Sykdommen opptrer oftest høst og vinter. Noen år kan en se epidemier av mykoplasma lungebetennelse. Høsten/vinteren 2011 var det uvanlig høy forekomst av sykdommen i Norge. Vanligvis medfører smitte en plagsom tørrhoste og halsvondt uten tydelig tegn til lungebetennelse. Vi regner med at bare 3-10% av dem som er smittet av Mycoplasma pneumoniae, utvikler lungebetennelse.

Diagnostikk

Et av de vanligste symptomene på mykoplasma-lungebetennelse er plagsom tørrhoste, det vil si hoste uten oppspytt. Sykdommen skiller seg også fra vanlig lungebetennelse ved at den utvikler seg langsommere og har et mer langtrukket forløp. Den medfører ofte hodepine, sår hals og som regel bare beskjeden feber. Noen får samtidig øreplager, noen får utslett, mens snue er mindre vanlig. Noen får plager fra andre steder i kroppen enn fra lungene, utslett, leddsmerter og magesmerter er vanligere ved mykoplasma lungebetennelse enn ved "vanlig" lungebetennelse.

Legen vil undersøke deg og lytte på lungene dine, men kan ikke i alle tilfeller stille diagnosen på den måten fordi det ofte er normale funn. Tidlig i forløpet kan diagnosen i noen tilfeller påvises i en prøve fra slim i bakre del av halsen, prøven tas med en myk pinne via nesen. Svar foreligger først etter noen dager. Blodprøver (antistoffprøver) kan styrke mistanken om diagnosen, men det tar minst en uke å få svar. I epidemi-tider kan man ofte stille diagnosen ut fra det typisk langvarige forløpet og de relativt milde plagene. Mykoplasma-infeksjon forekommer ofte hos yngre og ellers friske personer.

Det kan noen ganger være aktuelt med en røntgenundersøkelse av lungene for å få en bekreftelse av diagnosen. Mange ganger er det vanskelig å skille mellom mykoplasma lungebetennelse og lungebetennelse forårsaket av Chlamydophila pneumoniae eller av virus.

Behandling

Dersom det påvises lungebetennelse med mykoplasma anbefales antibiotika-behandling. Ifølge nasjonale retningslinjer er doksysyklin eller erytromycin første valg. Varighet av behandlingen er 7-10 dager. Vanlig penicillin hjelper som nevnt ikke mot denne bakterien.

På tross av anbefalingen om antibiotika finnes det ikke noen sikker vitenskapelig dokumentasjon på effekt av antibiotika hos barn.

Prognose

Sykdomsforløpet er ofte langtrukket, 3-4 uker eller mer, uten behandling. Med behandling vil man som regel oppleve stor framgang innen en uke etter oppstart av behandlingen. Mykoplasma lungebetennelse er i de fleste tilfellene mindre alvorlig enn den mest vanlige lungebetennelsen som forårsakes av bakteriearten pneumokokker. Forløpet er vanligvis mildt og feberen beskjeden. I tillegg er det oftere den mest motstandsdyktige delen av befolkningen som angripes. Selv uten behandling vil de aller fleste bli helt friske. Men komplikasjoner kan forekomme. Dersom behandlingen ikke virker, eller dersom du blir verre under eller etter behandling, anbefales fornyet kontroll hos lege.

Under sykdomsforløpet skal en unngå hard trening, men har du overskudd til det, vil lett fysisk aktivitet ha positiv virkning. Som ved andre infeksjoner er det viktig å få i seg nok næring - kroppen krever litt ekstra energi for å bekjempe infeksjonen!

Vil du vite mer?