Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Temaside om Korona

4 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Samspill: sosial og emosjonell kontakt
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn
 • Barns seksuelle utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år
 • Mobil- og skjermbruk og bruk av sosiale medier
 • Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
 • Tobakksfritt miljø
 • Barnehage og skoleforberedelse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn, hørsel og språk
 • Hud
 • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gå, løpe, hoppe, tegne
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, Sist faglig oppdatert 2019. www.helsedirektoratet.no
Forrige side