Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

6 uker

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege.

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, annen ernæring , vitaminer (D-vitamintilskudd)
 • Mors fysiske og psykiske helse
 • Samspill, jfr. ”Tidlig samspill” – veileder for helsepersonell, Q-0925
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell, barneulykker/skader
 • Foreldres trivsel pg psykiske helse (samliv)
 • "Røykfrie barn", inneklima
 • Informere om vaksinasjonsprogrammet

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus
  • Syn: blikkontakt, skjeling
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud: utslett, skurv, sår fødselsmerker, ikterus, cyanose, blekhet
  • Hode: hodeomkrets, form, sømmer, fontanelle
  • Observer skjevhet (torticollis)
  • Rød refleks
  • Munnhule: anomalier, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, penis (anomalier), brokk
  • Nevrologi: tonus i fleksorer (traksjon) og ekstensorer (holdt med ryggen opp). Symmetri av Moro og gripereflekser
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ortolanis eller Barlows test
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger

Vaksinasjon

 • Rotavirussykdom
 • Ev. BCG til risikogrupper
Forrige side Neste side