Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

Arbeidsgivers plikter

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter blant annet arbeidsmiljøloven. 

I sin artikkel: «Skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet5», skriver Arbeidstilsynet: "Når en arbeidstaker er gravid, har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for forplantningsskader".

Hvis det er en slik risiko, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig tilrettelegging eller eventuelt omplassering for arbeidstakeren. 

Videre skriver Arbeidstilsynet: "Hvis tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig, må den gravide kvinnen midlertidig gå ut av sitt arbeid. Merk at dette ikke er en oppsigelses- eller permisjonsgrunn, men kvinnen må midlertidig tas ut av sitt arbeid. Hun har da vanligvis krav på svangerskapspenger fra NAV."

Forrige side Neste side