Informasjon

Trening etter fødselen

Trening etter fødsel kan for noen starte allerede etter et par uker, mens andre må vente i mer enn seks uker. Med andre ord er det store individuelle forskjeller. Men enkelte øvelser kan alle starte med allerede dagen etter fødselen.

Etter en fødsel er det mange som er ivrige på å komme i gang med trening og finne tilbake til den formen de hadde før de ble gravide. Dessverre er det ikke slik at kroppen straks finner tilbake til denne formen av seg selv, og slett ikke i løpet av de første ukene. Kroppen trenger fortsatt tid til å tilpasse seg de forandringene den har gjennomgått, og magemusklene som har vært utstrekte over den voksende livmoren, har blitt slappe og trenger tid til å tilpasse seg før du starter hardtreningen. Det viktigste i denne tiden er selvsagt å bli kjent med babyen og din nye rolle som mor. Men trening anbefales til alle, og ifølge retningslinjer fra the American College of Obstetricians and Gynecologists1, kan trening etter fødselen redusere risikoen for fødselsdepresjon, så fremt treningen er lagt opp slik at den er stressfrigjørende og ikke påfører deg ekstra stress.

Individuelt når du kan begynne

Etter en fødsel kan du gradvis gjenoppta eller starte med trening. I følge the American College of Obstetricians and Gynecologists, er det individuelt når man kan gjenoppta trening. Ett kriterium er selvsagt at det må være fysisk og medisinsk trygt. Når dette tidspunktet inntreffer, varierer. Noen klarer å trene litt bare noen dager etter en fødsel, mens andre trenger flere uker på å komme seg. Har du gjennomgått en komplisert fødsel, eller keisersnitt, kan det gå mer enn seks uker før du kan gjenoppta treningen.

Ifølge en oversiktsartikkel i UpToDate2 kan konkurranseutøvere med et ukomplisert svangerskap bak seg, gjenoppta trening allerede to uker etter fødselen. Intensiteten i treningen avhenger av hva utøveren føler for selv, hvor mye fødselen har tatt på, i hvilken grad amming virker hemmende og fysiske krav knyttet til den aktuelle idretten.

På samme måte som du trappet ned treningen gjennom svangerskapet, må du nå trappe treningen gradvis og forsiktig opp igjen.

Neste side