Nyhetsartikkel

Perfekt aldersforskjell mellom søsken

Perfekt aldersforskjell mellom søsken handler ikke bare om hvor mye tid som må gå mellom to fødsler for at det skal gi minst risiko for negative hendelser. Dynamikken mellom søsknene, og egen helse kan også være viktige faktorer.

Verdens Helseorganisasjon anbefaler 18-24 måneder mellom to svangerskap, mens en studie som ble publisert i JAMA i 20181, anbefaler 12-18 måneder mellom to svangerskap.

Studien som ble publisert i JAMA i 2018, har sett på data fra 123 122 mødre med 148 544 svangerskap, i perioden  2004 til 2014. Forskerne fant at de som hadde 12 måneder eller mindre mellom to svangerskap, hadde en liten økning i risiko for en for tidlig fødsel, for lavere fødselsvekt, og for at mor eller barn skulle dø. Det er dog viktig å påpeke at de aller fleste kvinnene hadde sunne svangerskap og fødsler. Komplikasjonene som ble rapportert i studien, rammet færre enn fem prosent. Det betyr at selv hos kvinner med kortere opphold enn 12 måneder mellom to svangerskap, er disse komplikasjonene sjeldne.2

En tidligere studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine (NEJM)3, som inkluderte informasjon fra 173 205 fødsler, konkluderer med at 18-23 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt.

Anbefaler 18-59 måneder mellom to fødsler

I en metaanalyse (oversiktsstudie) som inkluderte 67 studier og ble publisert i the Journal of the American Medical Association i april 20064, skriver forfatterne at både for lang tid mellom to svangerskap, og for kort tid, øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler.

Neste side