Informasjon

Den perfekte aldersforskjellen mellom søsken

Forskere har sett på hvor mye tid mellom to fødsler som gir minst risiko for negative hendelser, men for de fleste er det langt flere faktorer som spiller inn når en familie skal planlegges.

En studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine (NEJM)1, som inkluderte informasjon fra 173.205 fødsler, konkluderer med at 18-23 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt.

Anbefaler 18-59 måneder mellom to fødsler

En metaanalyse (oversiktsstudie)som ble publisert i the Journal of the American Medical Association i april 20062, har sett på hva som er det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse. I denne oversiktsstudien, som inkluderte 67 studier, ble dette tidsrommet vurdert opp mot negative hendelser i og rundt svangerskapet hos mor og barn. Både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler.