Nyhetsartikkel

Perfekt aldersforskjell mellom søsken

Gi kroppen tid til å ta seg igjen

Det er mange faktorer å ta hensyn til når du skal vurdere hva som er optimal tid i mellom to fødsler. Alt kan heller ikke planlegges. Noen opplever å bli gravid på et tidspunkt da det slett ikke var planlagt, og noen kan ha utfordringer knyttet til å bli gravid - det kan ta lenger tid enn man hadde tenkt. 

Vil du ha flere barn, så bør du sette av nok tid mellom to svangerskap til at sjansen er optimal for at både mor og barn skal komme best mulig ut av det. Noen ganger skjer det ting i livet som gjør at du ønsker og trenger mye tid mellom to svangerskap, mens andre vil ønske å få barna svært tett. Det kan gjelde for eksempel par som får barn i godt voksen alder, og som er engstelige for at fruktbarheten skal avta hvis de venter for lenge. Når forskerne har sett på den optimale aldersforskjellen i studiene som vi har referert til i denne artikkelen, har de sett på hvilke tidsrom som gir blant annet lavere risiko for spedbarnsdød, barnedød og undervekt hos barnet. For mor kan for kort tid mellom to fødsler gi økt risiko for blødning i svangerskapet, for tidlig vannavgang, og økt risiko for død.

Seks måneder eller mer etter avsluttet amming anbefales for at mor skal klare å gjenoppbygge ernæringslagrene sine.

Forrige side Neste side