Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Symptomer på fødselsdepresjon er blant annet nedstemthet og utfordringer med å gjøre vanlige aktiviteter. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Hva er fødselsdepresjon?

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle kravene til diagnosen fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon, svangerskapsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er ulike betegnelser på depresjon under eller etter svangerskap. Studier har vist at hos cirka en tredjedel av alle med depresjon etter fødsel startet plagene under svangerskapet. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn seks uker etter fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel.

I en norsk studie ble det funnet at risikoen for å utvikle depresjon var omtrent like stor i siste del av svangerskapet og i tiden umiddelbart etter barselperioden som i de første fire månedene etter fødselen.

Symptomene er lik de som er typiske ved depresjon utenom svangerskap og fødsel: Nedtstemthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, selvbebreidelser, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død og vansker med å fungere i daglige aktiviteter.

Vi mangler sikre norske tall på forekomst, men det er anlått at én av ti kvinner blir deprimerte i svangerskapet eller etter fødselen. Forekomsten synes høyere blant yngre mødre.

Neste side