Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Årsaker 

Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken, men arv er vist å spille en rolle. Sannsynligvis spiller flere faktorer inn samtidig. Forskerne tror at raskt fall i nivået av hormoner etter fødselen kan bidra til utviklingen av depresjon hos noen kvinner. Andre faktorer som kan spille inn, er belastende livshendelser, tidligere episoder med depresjon (ikke nødvendigvis i forbindelse med fødsel), liten sosial støtte, psykisk eller fysisk vold i ekteskapet og samtidig kronisk sykdom.

Den viktigste risikofaktoren er tidligere depresjon. Risikoen synes ikke å være knyttet til kvinnens utdannelse, barnets kjønn, om hun ammer, fødselsmåten, eller om svangerskapet var planlagt. Fødselsdepresjon kan også oppstå uten at det foreligger risikofaktorer.

Forrige side Neste side