Informasjon

Fødselsdepresjon, barselsdepresjon

Årsaker 

Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken, men arv er vist å spille en rolle og sannsynligvis spiller flere faktorer inn samtidig. Forskerne tror at raskt fall i nivået av hormoner etter fødselen kan bidra til utviklingen av depresjon hos særlig mottakelige kvinner. Andre faktorer som kan spille inn, er belastende livshendelser, tidligere episoder med depresjon (ikke nødvendigvis i forbindelse med fødsel), liten sosial støtte, psykisk eller fysisk vold i ekteskapet og samtidig kronisk sykdom.

Risikoen synes ikke å være knyttet til kvinnens utdannelse, barnets kjønn, om hun ammer, fødselsmåten, eller om svangerskapet var planlagt. Fødselsdepresjon kan også oppstå uten at det foreligger risikofaktorer.

Forrige side Neste side