Informasjon

Keisersnitt

Keisersnitt som utføres i Norge skal ha en medisinsk årsak. Vanlige grunner til at keisersnitt er blant annet trangt bekken og stort barn, misdannelser i fødselsveiene, sykdom hos mor, tidligere keisersnitt, og svangerskapsforgiftning.

Mulige problemer etter keisersnitt

I de fleste tilfeller kan mor og barn forlate sykehuset etter en ukes tid, selv når keisersnitt er benyttet. Det er likevel litt større sjanse for komplikasjoner ved keisersnitt enn ved vanlig vaginal forløsning, dette gjelder spesielt ved hastesnitt. Problemene er først og fremst de samme som gjelder for alle typer operasjoner - en litt økt risiko for blødninger og infeksjoner. En undersøkelse ved norske sykehus i 2005 viste at infeksjon forekom i 7,5% av alle keisersnitt. Dette førte til gjennomsnittlig 2 dager forlenget sykehusopphold.

Sjansen for blodpropp er også litt høyere enn ved vanlig fødsel.

Dersom en har født med keisersnitt, er det en liten sjanse for at livmoren ikke er sterk nok til å tåle riene ved fremtidlige fødsler. Hvis legene tror dette er tilfelle, må også fremtidlige fødsler foregå med keisersnitt. I de aller fleste tilfellene er det ingenting i veien for at neste barn kan forløses via skjeden.

Barn som fødes med keisersnitt, slipper å presse seg gjennom den trange fødselsveien. En liten "ulempe" med å slippe dette er at vann barnet har i luftveiene, ikke i like stor grad blir presset ut under fødselen, og at barnet ikke får like sterke stimuli til å begynne å puste selv. Barn som forløses med keisersnitt, kan derfor ha litt startvansker med åndedrettet, men dette er som regel bagatellmessig.

Melkeproduksjonen og alle andre hormonelle prosesser i mors kropp går sin vanlige gang, uavhengig av om barnet er forløst med keisersnitt eller ikke.

Forrige side Neste side