Informasjon

Keisersnitt

Mulige problemer etter keisersnitt

I de fleste tilfeller kan mor og barn forlate sykehuset etter noen dager. Det er likevel litt større sjanse for komplikasjoner ved keisersnitt enn ved vanlig vaginal forløsning, dette gjelder spesielt ved hastesnitt. Det anslås at ett av fem keisersnitt medfører komplikasjoner på kort sikt. Problemene er først og fremst de samme som gjelder for alle typer operasjoner - noe økt risiko for blødninger og infeksjoner. Ved norske sykehus i 2015 ble det anslått at infeksjon forekom i fire prosent av alle keisersnitt. Sjansen for blodpropp er også litt høyere enn ved vanlig fødsel.

Dersom en har født med keisersnitt, er det en liten sjanse for at livmoren ikke er sterk nok til å tåle riene ved fremtidlige fødsler. Hvis legene tror dette er tilfelle, må også fremtidlige fødsler foregå med keisersnitt. I de aller fleste tilfellene er det ingenting i veien for at neste barn kan forløses via skjeden.

Barn som fødes med keisersnitt får ikke i like stor grad presset ut det vannet som det har i luftveiene, og barnet får ikke like sterke stimuli til å begynne å puste selv. Barn som forløses med keisersnitt, kan derfor ha startvansker med åndedrettet, og risikoen for at barnet blir så dårlig at det må legges på barneintensivavdelingen er doblet sammenliknet med vaginal fødsel. Risiko for at barnet senere utvikler allergi og astma er økt.

Melkeproduksjonen og alle andre hormonelle prosesser i mors kropp går sin vanlige gang, uavhengig av om barnet er forløst med keisersnitt eller ikke.

Forrige side Neste side