Informasjon

Forliggende morkake

Ved ultralydundersøkelse før uke 20 i svangerskapet er morkaken forliggende hos 5-6% av de gravide, mens færre enn 1% har forliggende morkake ved termin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er forliggende morkake?

Forliggende morkake

Dette er en tilstand hvor morkaken (placenta) helt eller delvis dekker den indre åpningen (indre mormunn) i livmoren, det vil si den veien barnet skal ut under fødselen. Dette kalles forliggende morkake.

Typiske symptomer ved forliggende morkake er plutselige blødninger fra skjeden, uten smerter eller sammentrekning av livmoren. Tendensen til blødninger vil øke jo nærmere du kommer termin. Dette skyldes at livmorens nederste del da utvider seg.

Blødningene kan bli utløst av samleie, eller av sammentrekninger i livmoren. Første gang det blør kan også være under fødselen.

Ved ultralydundersøkelse før uke 20 i svangerskapet er morkaken forliggende hos 5-6% av de gravide, mens knapt 1% har forliggende morkake ved termin. Morkaken trekkes opp og bort fra livmoråpningen ettersom livmoren vokser og den nedre delen tøyes.

Årsak til forliggende morkake

Forliggende morkake skyldes at det befruktede egget fester seg for langt nede i livmoren. Årsaken til at egget fester seg langt nede er ukjent. Man har observert at forliggende morkake forekommer noe hyppigere hos kvinner som har gjennomgått keisersnitt i tidligere svangerskap. Risikoen er også litt økt hos eldre mødre (over 38 år), etter kunstig befruktning (IVF), hos kvinner som tidligere har hatt forliggende morkake og hos kvinner som røker i svangerskapet.

Diagnostikk av forliggende morkake

Forliggende morkake gir ingen symptomer eller plager hos den gravide før det eventuelt kommer en blødning fra skjeden. Mange tilfeller av forliggende morkake oppdages derfor tilfeldig ved rutine ultralydundersøkelse i uke 18-20, eventuelt ved ultralydundersøkelser senere i svangerskapet.

Dersom det kommer en blødning fra en forliggende morkake, er det typisk at den melder seg i 2. eller 3. trimester, og at blødningen ikke er ledsaget av smerter eller rier. En gravid kvinne som opplever blødning i siste del av svangerskapet, anbefales å ta kontakt med lege eller sykehus straks. Det er viktig å avklare årsaken til en slik blødning.

Hos dem som har fått påvist forliggende morkake ved rutineundersøkelsen i 18.-20. uke, er det nødvendig med gjentatte undersøkelser for å få klarlagt om morkaken trekker seg oppover, eller om den forblir forliggende.

Behandling av forliggende morkake

Hvis forliggende morkake oppdages omkring 17.-23. uke, vil du få beskjed om å oppføre deg som normalt. Ny ultralyd vil bli utført omkring 30. til 32. uke. Dersom morkaken på dette tidspunkt fortsatt er forliggende, vil du få beskjed om å være litt mer forsiktig, blant annet må du da avstå fra samleie resten av svangerskapet, og du bør ikke bruke tamponger.

Fordi problemet for barnet først og fremst skyldes risikoen for en for tidlig fødsel, er hovedstrategien å forlenge svangerskapet inntil fosteret er lungemodent. Ultralyden gjentas omkring 36. uke. Morkaken kan trekke seg oppover helt frem mot fødselen. Dersom du ikke blør, og du kan komme deg raskt til sykehus med fødeavdeling, kan du fortsatt bo hjemme.

Hvis morkaken forblir forliggende, kan det være aktuelt både å gi deg rihemmende midler - hvis fødselen truer med å starte tidlig - og kortison for å fremskynde barnets lungemodning.

Barn som fødes ved keisersnitt.

Hvis morkaken dekker åpningen i livmoren fullstendig, må barnet tas ut med keisersnitt. Dersom morkaken kun er i nærheten av åpningen (kalles lavtsittende morkake), vil mange kunne føde på vanlig måte.

Ved større blødninger må keisersnitt gjøres akutt på grunn av fare for både mors og barns liv.

Prognose

I de aller fleste tilfeller er prognosen god enten du føder normalt eller ved keisersnitt. Seteleie og tverrleie forekommer noe hyppigere ved placenta previa. Alvorlige og livstruende komplikasjoner for moren er sjeldne. En kvinne som har hatt placenta previa, har litt økt risiko for den samme komplikasjonen i senere svangerskap.

Vil du vite mer?