Informasjon

Forliggende morkake

Forliggende morkake har ingen symptomer annet enn plutselige blødninger fra skjeden, uten smerter. Risikoen for forliggende morkake er litt økt hvis man tidligere har hatt keisersnitt, hos eldre mødre, hos kvinner som røyker og etter kunstig befruktning.

Ved ultralydundersøkelse før uke 20 i svangerskapet er morkaken forliggende hos fem til seks prosent av gravide, mens færre enn én prosent har forliggende morkake ved termin.

Hva er forliggende morkake?

Forliggende morkake

Dette er en tilstand hvor morkaken (placenta) helt eller delvis dekker den indre åpningen (indre mormunn) i livmoren, det vil si den veien barnet skal ut under fødselen. Dette kalles forliggende morkake.

Typiske symptomer ved forliggende morkake er plutselige blødninger fra skjeden, uten smerter eller sammentrekning av livmoren. Tendensen til blødninger vil øke jo nærmere du kommer termin. Dette skyldes at livmorens nederste del da utvider seg.

Blødningene kan bli utløst av samleie eller av sammentrekninger i livmoren. Første gang det blør kan også være under fødselen.

Ved ultralydundersøkelse før uke 20 i svangerskapet er morkaken forliggende hos fem til seks prosent av de gravide, mens knapt én prosent har forliggende morkake ved termin. Morkaken trekkes opp og bort fra livmoråpningen ettersom livmoren vokser og den nedre delen tøyes.

Årsaker

Forliggende morkake skyldes at det befruktede egget fester seg for langt nede i livmoren. Årsaken til at egget fester seg langt nede er ukjent. Man har observert at forliggende morkake forekommer noe hyppigere hos kvinner som har gjennomgått keisersnitt i tidligere svangerskap. Risikoen er også litt økt hos eldre mødre (over 38 år), etter kunstig befruktning (IVF), hos kvinner som tidligere har hatt forliggende morkake, hos kvinner som har hatt tidligere abort og hos kvinner som røyker eller har inntatt kokain i svangerskapet.

Diagnostikk

Forliggende morkake gir ingen symptomer eller plager hos den gravide før det eventuelt kommer en blødning fra skjeden. Mange tilfeller av forliggende morkake oppdages derfor tilfeldig ved rutine ultralydundersøkelse i uke 18-20, eventuelt ved ultralydundersøkelser senere i svangerskapet.

Blødning fra en forliggende morkake oppstår typisk i andre eller tredje trimester, og blødningen er som regel ikke ledsaget av smerter eller rier. En gravid kvinne som blør i siste del av svangerskapet, anbefales å ta kontakt med lege eller sykehus straks. Det er viktig å avklare årsaken til en slik blødning.

Hos gravide som har fått påvist forliggende morkake ved rutineundersøkelsen i 18.-20. uke, er det nødvendig med ny undersøkelse i uke 32 for å se om morkaken har trukker seg oppover, eller om den forblir forliggende. Dersom morkaken fortsatt er forliggende, gjøres ny ultralydundersøkelse i uke 36.

Behandling

Hvis forliggende morkake oppdages omkring 17.-23. uke, vil du få beskjed om å oppføre deg som normalt. Ny ultralyd vil bli utført som angitt over. Dersom morkaken på dette tidspunkt fortsatt er forliggende, anbefales forsiktighet med hardt fysisk arbeid, samleie og mosjon, og du bør ikke bruke tamponger.

Fordi problemet for barnet først og fremst skyldes risikoen for en for tidlig fødsel, er hovedstrategien å forlenge svangerskapet inntil fosterets lunger er modnet. Ultralyd gjentas omkring uke 36. Morkaken kan trekke seg oppover helt frem mot fødselen. Dersom du ikke blør, og du kan komme deg raskt til sykehus med fødeavdeling, kan du fortsatt være hjemme.

Hvis morkaken forblir forliggende, kan det være aktuelt både å gi deg rihemmende midler - hvis fødselen truer med å starte tidlig - og kortison for å fremskynde barnets lungemodning.

Barn som fødes ved keisersnitt.

Hvis morkaken dekker åpningen i livmoren fullstendig, må barnet ut med keisersnitt. Dersom morkaken kun er i nærheten av åpningen (kalles lavtsittende morkake), vil mange kunne føde på vanlig måte.

Ved større blødninger må keisersnitt gjøres akutt på grunn av fare for både mors og barns liv.

Prognose

I de aller fleste tilfeller er utsiktene gode enten du føder normalt eller ved keisersnitt. Seteleie og tverrleie forekommer noe hyppigere ved placenta previa. Alvorlige og livstruende komplikasjoner for moren er sjeldne. En kvinne som har hatt forliggende morkake, har litt økt risiko for det samme i senere svangerskap.

Vil du vite mer?