Nyhetsartikkel

Seteleie - vaginal fødsel eller keisersnitt

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Internasjonal forskning - TBT-studien

Forskningen som kanskje har vakt mest oppsikt på verdensbasis når det gjelder dette temaet, ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i 2000. Studien "Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomized multicentre trial: Term Breech Trial5, førte til at en rekke land endret retningslinjer ved setefødsel og valgte å anbefale planlagt keisersnitt ved setefødsler til termin. Denne studien blir ofte omtalt som Term Breech Trial (TBT) eller Hannah-studien. Det er en såkalt randomisert, kontrollert studie, en forskningsmetode som oppfattes som gullstandard i vurderingen av ulike behandlinger. Det er gjennomført få store randomiserte, kontrollerte studier om dette temaet.

2088 kvinner som var gravide med ett barn (altså ikke flerlingefødsler) i seteleie, fra 121 fødselsenheter i 26 land deltok i studien, som ble ledet av kanadiske forskere. Disse kvinnene ble tilfeldig fordelt (randomisert) til to grupper. Den ene gruppen skulle gjennom et planlagt keisersnitt, mens den andre gruppen skulle gjennom en planlagt vaginal setefødsel. Kvinnene som gjennomgikk vaginal setefødsel, hadde en erfaren fødselslege til stede ved fødselen.

Mor og barn ble fulgt inntil seks uker etter fødselen. Av de 1041 kvinnene som ble randomisert til planlagt keisersnitt, ble 941 kvinner (90 prosent) forløst ved keisersnitt. Av de 1042 kvinnene som ble randomisert til vaginal forløsning, fødte 591 (57 prosent) vaginalt. Dødelighet rundt og etter fødselen, samt alvorlige skader oppstått under fødselen, var betydelig lavere ved planlagte keisersnitt enn for de barna som ble født ved planlagt vaginal setefødsel (relativ risiko 0.33).

Det var ingen forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt død eller alvorlig skade hos mor.

Forrige side Neste side