Informasjon

Dobbeltest og KUB-test

Temaside om Korona

KUB-testen kan tas før uke 12

KUB-test består av en blodprøve den gravide kan ta i første trimester for å få beregnet risikoen for å føde et barn med kromosomsavvikene Downs syndrom (trisomi 21), trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom) kombinert med en ultralydundersøkelse. Pataus og Edwards syndrom gir svært dårlige leveutsikter for fosteret. Testen anbefales tatt i perioden mellom 8 uker + 0 dager og 13 uker + 6 dager, helst før 10 uker. Mye tyder på at tidlig blodprøvetakning før uke 10 gir mer nøyaktige resultater enn sent tatt blodprøver.

KUB-testen kan ikke avsløre kromosomfeil, bare si noe om sannsynligheten for at slike feil er tilstede hos fosteret.

Dobbeltesten måler konsentrasjonen av to hormoner i én blodprøve, og den er i Norge et tilbud til alle gravide som er over 38 år ved termin. I Danmark, Sverige og Storbritannia får alle gravide uansett alder tilbud om en dobbeltest. Resultatet fra blodprøven sammenholdes med en tidlig ultralydundersøkelse der tykkelsen på fosterets nakkefold blir målt. Undersøkelsen utføres mellom uke 11 og uke 13 + 6 dager. Resultatet fra ultralydsundersøkelsen og blodprøven brukes så for å angi sannsynligheten for at barnet har Downs syndrom, trisomi 18 eller trisomi 13.

Fordelene sammenlignet med fostervannsprøven, er at testen er risikofri. Samtidig får du resultatet på et mye tidligere tidspunkt. Får du en henvisning og test tidlig nok, kan du få resultatene før utgangen av 12. svangerskapsuke.

Forrige side Neste side