Informasjon

Dobbeltest og KUB-test

Temaside om Korona

Oppdager 80 til 90 prosent av tilfellene

De institusjonene som tilbyr fosterdiagnostikk, herunder også KUB-test, skal være godkjent for dette formålet. Før fosterdiagnostikk skal paret ha tilbud om informasjon rundt de aktuelle tilbudene. Det betyr at testene per i dag gjøres i Tromsø (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Bergen (Haukeland Universitetssykehus), Trondheim (St.Olavs Hospital) og Oslo (Rikshospitalet, Ullevål).

KUB-testen kan ikke tas hos allmennlege eller på lokalsykehus.

I følge Statens Serum Institut i Danmark bør den gravide informeres om at falske negative resultater kan forekomme. Dette betyr at den gravide kan få et prøvesvar som tyder på at barnet ikke har noen kromosomavvik, men at det likevel viser seg å ha det.

KUB-testen angis å fange opp omtrent 85 prosent av alle tilfeller med Downs syndrom (testens sensitivitet), og det er rundt 5 prosent falske positive (testens spesifisitet er 95 prosent).

Dobbeltesten og ultralydundersøkelsen utføres vanligvis på samme dag. Svaret på dobbeltesten tar det i overkant av en uke før man får, mens paret får resultatet av nakkefoldmålingen med en gang. Dobbeltesten og nakkefoldmålingen sier noe om risikoen for kromosomavvik hver for seg, men sammen gir de en mer presis beregning. Dersom dobbeltesten og ultralydundersøkelsen viser høy risiko for krosomavvik, kan den gravide velge å gå videre med morkakeprøve eller fostervannsprøve. I fremtiden vil kvinnen få tilbud om NIPT-test for å avklare risikoen. Hvis risikoen er lav, velger de færreste å gjennomføre en fostervannsprøve som de vet det er abortrisiko forbundet med.

Forrige side Neste side