Informasjon

Sukkerbelastningstest hos gravide

Sukkerbelastning, glukosebelastning, er en prøve som brukes både under svangerskap og ellers, dersom det er risiko for eller mistanke om diabetes.

Hva er sukkerbelastningstest?

Sukkerbelastningstest kalles også glukosetoleransetest. Man tester hvor mye blodsukkeret øker i blodet etter et sukkerinntak. Testen brukes for å påvise det som kalles svangerskapsdiabetes, som er diabetes oppstått i svangerskapet. Det er viktig å behandle svangerskapsdiabetes, men tilstanden går hos de aller fleste over etter svangerskapet. 

Ved en slik test møter du fastende til undersøkelsen. Det tas først en blodprøve hvor ditt fastende blodsukker måles. Deretter vil du bli bedt om å drikke en bestemt væskemengde, omtrent ett glass, som er tilsatt 75 g sukker (glukose). Blodsukkeret måles på nytt etter to timer. Ved svangerskapsdiabetes er enten fastende blodsukker eller blodsukkeret etter to timer, for høyt.

Når gjør man sukkerbelastningstest i svangerskap?

Det anbefales å gjøre sukkerbelastningstest i svangerskapsuke 24 til 28 hos:

 1. Alle førstegangsfødende som er eldre enn 25 år
 2. Alle flergangsgravide som er over 40 år
 3. KMI (BMI) > 25 kg/m2 før svangerskapet startet
 4. Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land i Asia eller Afrika 
 5. Alle som har førstegradsslektning (foreldre eller søsken) med diabetes
 6. Ved påvist svangerskapsdiabetes i tidligere svangerskap
 7. Ved tidligere fødselskomplikasjoner som kan ha sammenheng med svangerskapsdiabetes (svangerskapsforgiftning, fastsittende skuldre, fødselsvekt over 4500 gram)
 8. Påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand

Når bør sukkerbelastningstest utsettes?

Dersom du har feber, sykdomsfølelse eller annen akutt sykdom, bør undersøkelsen utsettes. Det samme gjelder i følgende tilfeller:

 1. Kortisonbehandling siste to uker
 2. Kvalme som er så uttalt at belastningen ikke er mulig å gjennomføre
 3. Hos fedmeopererte anbefales sukkerbelastning erstattet med egenmålinger av blodsukker

Forberedelser til sukkerbelastning

I dagene før undersøkelsen skal du bruke ditt vanlige kosthold, det vil si at det ikke er nødvendig med noen diett. Du bør være i vanlig fysisk aktivitet.

Du får time hos legen om morgenen, og må da være fastende, det vil si minst åtte (opptil 14) timer uten mat eller drikke. Du kan drikke inntil ett glass vann morgenen før undersøkelsen. Du må ikke røyke eller snuse i denne fasteperioden, og heller ikke være i uvanlig høy aktivitet under fastingen (eksempelvis trening). 

Under selve undersøkelsen må du sitte eller ligge i ro i de to timene undersøkelsen pågår. Ta gjerne med deg lesestoff eller håndarbeid! 

Tolkning av resultatet

Sukkerbelastningen gir svar på om du har svangerskapsdiabetes, eller om sukkeromsetningen i kroppen er helt normal. Testen vil også vise om du eventuelt har diabetes type 1 eller type 2. Det vil imidlertid oftest være kjent fra før svangerskapet, eller oppdaget tidligere i svangerskapet.

Diagnosen svangerskapsdiabetes settes dersom fastende blodsukker er fra 5,3 til 6,9 mmol/l eller om blodsukker to timer etter inntak av sukkerløsning er fra 9 til 11 mmol/l.

Behandling ved svangerskapsdiabetes

Dersom du har svangerskapsdiabetes, vil du i første omgang vanligvis få rådgivning om kosttiltak og fysisk aktivitet, samt opplæring i å måle blodsukker hjemme. Dette er ofte tilstrekkelig for å holde blodsukkeret (blodglukose) innenfor normalt område. Det anbefales at fastende blodsukker er under 5,3 millimol/L og at blodsukker to timer etter måltidsstart er under 6,7 millimol/L.

Dersom blodsukkeret ikke kan holdes tilstrekkelig lavt ved kost og fysisk aktivitet alene, anbefales henvisning til spesialist for behandling med blodsukkerregulerende medisin resten av svangerskapet.

Les mer om: Behandling ved svangerskapsdiabetes

Vil du vite mer?