Informasjon

Sukkerbelastningsprøve hos gravide

Sukkerbelastning, glukosebelastning, er en prøve som brukes både under svangerskap og ellers, dersom det er risiko for eller mistanke om diabetes.

Hva er sukkerbelastning?

Sukkerbelastning kalles også glukosetoleransetest. Man tester hvor mye blodsukkeret øker i blodet etter et sukkerinntak. Testen brukes for å påvise det som kalles svangerskapsdiabetes, som er en mild form for diabetes. Det er viktig å behandle svangerskapsdiabetes, men tilstanden går hos de aller fleste over etter svangerskapet. 

Ved en slik test må du møte fastende til undersøkelsen. Legen vil ta en blodprøve hvor ditt fastende blodsukker måles. Deretter vil du bli bedt om å drikke en bestemt væskemengde, omtrent ett glass, som er tilsatt 75 g sukker (glukose). Blodsukkeret måles på nytt etter to timer. Ved svangerskapsdiabetes er enten fastende blodsukker eller blodsukkeret etter to timer, forhøyet.

Sukker i urinen hos gravide

Under graviditet endres nyrenes evne til å håndtere sukker. Utenom svangerskap er det sjelden at det finnes sukker i urinen hos personer som ikke har diabetes. I forløpet av svangerskapet er dette imidlertid ikke sjelden. Når svangerskapet er over, blir forholdene de samme som de var før svangerskapet. Kun i sjeldne tilfeller er sukker i urinen i svangerskap uttrykk for begynnende diabetes.

Når gjør man sukkerbelastning i svangerskap?

Anbefalingene er at sukkerbelastning gjøres i svangerskapsuke 24 til 28 hos:

  1. Alle førstegangsfødende som er eldre enn 25 år
  2. Alle gravide som er over 40 år
  3. KMI (BMI) > 25 kg/m2 før svangerskapet startet
  4. Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land Asia eller Afrika 
  5. Alle som har førstegradsslektning (foreldre eller søsken) med diabetes
  6. Ved påvist svangerskapsdiabetes i tidligere svangerskap
  7. Ved tidligere fødselskomplikasjoner som kan være assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, fødselsvekt over 4500 gram)

Når bør sukkerbelastning utsettes?

Dersom du har feber, sykdomsfølelse eller annen akutt sykdom, bør undersøkelsen utsettes. Det samme gjelder i følgende tilfeller:

  1. Kortisonbehandling siste to uker
  2. Kvalme som er så uttalt at belastningen ikke er mulig å gjennomføre
  3. Hos fedmeopererte anbefales sukkerbelastning erstattet med egenmålinger av blodsukker

Forberedelser til sukkerbelastning

I dagene før undersøkelsen skal du bruke ditt vanlige kosthold, det vil si at det ikke er nødvendig med noen diett. Du får time hos legen om morgenen, og du må være fastende, det vil si minst åtte (opptil 14) timer uten mat eller drikke. Du kan drikke inntil ett glass vann morgenen før undersøkelsen. Du må ikke røyke i denne fasteperioden, og heller ikke være i uvanlig høy aktivitet under fastingen (eksempelvis trening). Det anbefales heller ikke å ta testen dersom du har feber eller er påvirket av annen sykdom. 

Under selve undersøkelsen må du sitte eller ligge i ro i de to timene undersøkelsen pågår. Ta gjerne med deg lesestoff eller håndarbeid! 

Tolkning av resultatet

Sukkerbelastningen gir svar på om du har svangerskapsdiabetes, eller om sukkeromsetningen i kroppen er helt normal. Testen viser også om du har "ekte" diabetes, det vil si diabetes type 1 eller type 2. Men dette vil oftest være kjent fra før svangerskapet, eller oppdaget tidligere i svangerskapet.  Dersom du har svangerskapsdiabetes, vil du i første omgang få rådgivning om kost og fysisk aktivitet, og du vil opplæring i å måle blodsukker hjemme. Dette er ofte tilstrekkelig for å holde blodsukkeret (blodglukose) innenfor normalt område. Dersom blodsukkeret ikke blir tilstrekkelig lavt ved kost og mosjon alene, anbefales henvisning til spesialist for behandling med blodsukker-regulerende medisiner resten av svangerskapet. 

Vil du vite mer?