Informasjon

Familieplanlegging

Hva er risikoen med for tette graviditeter?

Det finnes ikke mye forskning på området, men noen studier tyder på at en ny graviditet innen det har gått seks måneder etter fødsel, kan være forbundet med økt risiko for:

Ny graviditet innen et år kan være forbundet med økt risiko for autisme hos det andrefødte barnet.

Det må understrekes at disse komplikasjonene forekommer sjelden, slik at selv om risikoen kan være noe økt, er sjansen for at det skal skje deg, liten.

Forskning viser også en økt risiko for at livmoren skal revne blant kvinner som gjennomfører en vaginal fødsel etter at forrige fødsel skjedde med keisersnitt, og det har gått mindre enn 18 måneder etter forrige fødsel.

Noen eksperter tror at for tette graviditeter ikke gir moren nok tid til å komme seg etter det fysiske stresset fra ett svangerskap før hun går i gang med et nytt. Eksempelvis kan graviditet og amming minske dine lagre av essensielle næringsstoffer som jern og folat. Hvis du blir gravid før disse lagrene er bygd opp igjen, så kan det påvirke din og barnets helse. Betennelser som oppstår i fødselskanalen i forbindelse med en fødsel, og som ikke er fullstendig tilhelet før neste graviditet, kan også spille en rolle.

Igjen, for de aller fleste innebærer ikke et nytt svangerskap før det er gått 18 måneder, noen former for komplikasjoner. Det kan også tenkes at forklaringen på de beskrevne økte risikoer er andre, som ikke-planlagt graviditet, manglende bruk av tilbudet om svangerskapsomsorg, stress og sosioøkonomiske utfordringer er vanligere blant kvinner som har for tette svangerskap. Disse risikofaktorene, heller enn det korte tidsmessige intervallet, kan forklare sammenhengen mellom tette graviditeter og helseproblemer for mødre og babyer.

Forrige side Neste side