Informasjon

Familieplanlegging

Familieplanlegging  kan være viktig dersom man har bestemte ønsker om aldersforskjell mellom søsken, eller det kan ha betydning for helsen til mor og barn.

Vurderer du å ha et barn til? Å planlegge avstanden mellom to graviditeter har ikke bare med hvor nære i alder søsken bør være. Det kan også påvirke din helse og babyens helse.

Mayoklinikken har skrevet en artikkel om dette, og vi har tilpasset innholdet til norske forhold.

Hvorfor er familieplanlegging viktig?

Prevensjonsmidler gjør at kvinner kan planlegge graviditeter og sammen med sin samboer/ektefelle finne det gunstigste tidspunktet for en graviditet og fødsel. Når du har født et barn, får familieplanleggingen en ny mening. Å få et barn til vil endre familielivet. Er dere klare til å ta imot en nyfødt igjen? Hvordan vil det andre barnet eller barna reagere på å måtte dele din oppmerksomhet med en ny baby?

Det er også viktig å vurdere avstanden mellom graviditetene. Om du og din partner har klare oppfatninger om hvor nær i alder dere ønsker at barna skal være, så er det forskning som viser at for tette graviditeter eller for lang avstand mellom graviditetene kan innebære helserisikoer for både mor og barn.

Hva er risikoen med for tette graviditeter?

Det finnes ikke mye forskning på området, men noen studier tyder på at en ny graviditet innen det har gått seks måneder etter fødsel, kan være forbundet med økt risiko for:

Ny graviditet innen et år kan være forbundet med økt risiko for autisme hos det andrefødte barnet.

Det må understrekes at disse komplikasjonene forekommer sjelden, slik at selv om risikoen kan være noe økt, er sjansen for at det skal skje deg, liten.

Forskning viser også en økt risiko for at livmoren skal revne blant kvinner som gjennomfører en vaginal fødsel etter at forrige fødsel skjedde med keisersnitt, og det har gått mindre enn 18 måneder etter forrige fødsel.

Noen eksperter tror at for tette graviditeter ikke gir moren nok tid til å komme seg etter det fysiske stresset fra ett svangerskap før hun går i gang med et nytt. Eksempelvis kan graviditet og amming minske dine lagre av essensielle næringsstoffer som jern og folat. Hvis du blir gravid før disse lagrene er bygd opp igjen, så kan det påvirke din og barnets helse. Betennelser som oppstår i fødselskanalen i forbindelse med en fødsel, og som ikke er fullstendig tilhelet før neste graviditet, kan også spille en rolle.

Igjen, for de aller fleste innebærer ikke et nytt svangerskap før det er gått 18 måneder, noen former for komplikasjoner. Det kan også tenkes at forklaringen på de beskrevne økte risikoer er andre, som ikke-planlagt graviditet, manglende bruk av tilbudet om svangerskapsomsorg, stress og sosioøkonomiske utfordringer er vanligere blant kvinner som har for tette svangerskap. Disse risikofaktorene, heller enn det korte tidsmessige intervallet, kan forklare sammenhengen mellom tette graviditeter og helseproblemer for mødre og babyer.

Er det risikoer med for lang avstand mellom graviditeter?

Forskning kan tyde på at for lange intervaller mellom graviditeter også kan være ugunstig for mor og barn. En graviditet fem år eller mer etter en fødsel er forbundet med økt risiko for:

Det er ikke klart hvorfor lange intervaller mellom graviditeter er forbundet med helseproblemer for mor og barn. Noen eksperter tror at en graviditet bedrer livmorens kapasitet og fremmer vekst av fosteret, men at over tid så vil disse gunstige fysiologiske endringene forsvinne. Det er også mulig at ikke målbare faktorer som sykdom hos mor, kan spille en rolle.

Hva er det optimale intervallet mellom graviditeter?

For å redusere risikoen for svangerskapskomplikasjoner og andre helseproblemer finnes det et mindre antall studier som foreslår å vente minst 18 til 24 måneder, men mindre enn 5 år, etter en fødsel før man forsøker å bli gravid igjen. Ifølge Mayoklinikken er det behov for mer forskning for å bestemme om effektene av slike avstander mellom to graviditeter på mors og barnets helse, virkelig har noen betydning.

En metaanalyse som ble publisert i JAMA i april 2006, har sett på hva som er det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse. I denne oversiktsstudien, som inkluderte 67 studier, ble dette tidsrommet vurdert opp mot negative hendelser i og rundt svangerskapet hos mor og barn. Både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler. Mer om denne studien kan du lese her: Perfekt aldersforskjell

Å velge når en vil ha neste baby, er en personlig beslutning. Når du planlegger din neste graviditet, bør du og din partner vurdere ulike andre faktorer i tillegg til helserisikoer og gunstige effekter, som din helse, alder, fruktbarhet, forholdet til din partner, hvor mange barn du vil ha, tilgang til helsehjelp, støtteordninger for barnet (som barnehage) og sosiale og økonomiske forhold.

Frem til du har tatt en beslutning om å ha enda et barn, er det viktig at du bruker en god prevensjonsmetode. Når du er klar for å bli gravid igjen, kan du be om råd hos fastlegen, jordmor eller helsesøster.

Hvordan påvirker avstanden mellom graviditetene barna?

Hvert barn, og hver familie, er unik. Forskning viser imidlertid at for tette graviditeter kan påvirke barna. Eksempelvis kan barn som har kortere aldersforskjell enn to år, oppleve flere konflikter enn barn som har større aldersforskjell. Større avstand i alder synes også å gi bedre resultater på skolen for de eldre barna. Det kan skyldes at foreldrene bruker mer tid med det eldre barnet før de får en ny baby.

Hva nå?

Det finnes ingen perfekt aldersavstand mellom barna. Og selv med god planlegging, kan du ikke alltid ha kontroll over når befruktning skjer. Ved å kjenne til positive og negative effekter av ulik avstand mellom graviditetene, kan det kanskje bidra til at du mer reflektert vurderer ønsket om å utvide familien.

Kilder