Informasjon

Hormonspiral

Hormonspiralen er et langtidsvirkende prevensjonsmiddel som plasseres innvendig i livmorhulen. Bivirkninger kan være uregelmessige småblødninger den første tiden, og den kan gi smerter i rygg og underliv.

Virkningsmekanisme

Rundt stammen på spiralen er det støpt på en kappe som inneholder hormonet levonorgestrel. Hormonet er av samme gruppe som finnes i minipiller. Hormonspiralen inneholder ikke østrogen.

Gjennom små porer skilles det ut en konstant, svært liten mengde av hormonet hvert døgn. Dette virker på slimhinnen inne i livmorhulen, og fører til at:

 • Livmorslimhinnen blir tynnere og mindre mottakelig for et befruktet egg
 • Det normale slimet i livmorhalsen blir tykkere, noe som gjør at sædceller vanskeligere trenger gjennom livmorkanalen
 • Hormonmengden er liten, og eggløsningen påvirkes vanligvis ikke den første tiden, men etter et halvt til ett år er det ikke uvanlig at eggløsningen stanser og menstruasjonen blir sjeldnere eller blir helt borte

Fordeler

 • Meget sikker prevensjon. Det er vist at hos spiralbrukere forekommer graviditet sjeldnere enn ett tilfelle per 100 brukere per år. Dette er bedre enn for p-piller
 • Spiral kan brukes av ungdom og unge kvinner som ikke har født barn. Langtidsvirkende prevensjon (spiral og p-stav) anbefales som førstevalg på grunn høy sikkerhet og lav risiko for alvorlige bivirkninger
 • Ingen økt risiko for blodpropp
  • Kan også benyttes av kvinner som er under behandling for blodpropp (dyp venetrombose)
 • Hormonspiral gir små og kortvarige menstruasjoner. Mer enn to av ti kvinner mister etter noen måneder menstruasjonen helt. Spiralen egner seg derfor også svært godt for kvinner som plages med store blødninger
 • Spiralen kan ligge på plass i livmoren i tre til åtte år (avhengig av type spiral) før den behøver å skiftes
 • Etter at hormonspiralen er fjernet er muligheten til å bli gravid like god som før. En behøver heller ikke vente med å bli gravid etter at spiralen er fjernet
 • Rimelig prevensjon over tid, men koster mer ved innkjøp 
 • Spiral egner seg godt for innsetting umiddelbart etter abortinngrep
 • Kan uten bekymringer også brukes under ammeperioden

Ulemper

 • Kan gi uregelmessige småblødninger den første tiden, vanligvis de første to til fire måneder etter innsetting. Deretter avtar menstruasjonen, som beskrevet
 • Kan gi smerter i rygg og underliv
 • Brystspreng, hodepine, depresjon og kviser kan være bivirkninger av hormonspiral
  • Disse bivirkningene er sjeldne og oftest forbigående
 • Etter innsetting av spiral er det sett en økt infeksjonsrisiko de første tre til fire uker etter at spiralen ble satt inn. Deretter er risikoen den samme som hos kvinner som ikke bruker spiral
  • Ved hormonspiral kan det være at det tykke slimet og den tynne slimhinnen faktisk beskytter mot spredning av infeksjon
  • Ved risiko for genital infeksjon anbefales testing for klamydia i forbindelse med innsetting av spiral, og behandling dersom testen er positiv
  • Ved symptomer eller tegn til genital infeksjon, utsettes innsetting av spiralen til etter behandling og kontroll av prøven viser at infeksjonen er fjernet

Gammel spiral en risiko

En spiral bør skiftes etter tre til åtte år, avhengig av spiral type. Spiraler som blir liggende i lang tid over anbefalingen har redusert eller ingen effekt (hormonet brukes opp). Dersom spiralen ligger for lenge kan det også øke risikoen for infeksjoner i livmor og eggledere. Hos kvinner som får satt inn hormonspiral etter fylte 45 år, er det vanlig å la spiralen ligge fram til menopausen.

Generelt

 • Spiral ble tidligere ikke anbefalt til ungdom eller kvinner som ikke har født, men studier tyder nå på at spiral for noen i denne gruppen kan være det beste alternativet 
 • Pasienter som har aktiv brystkreft, eller som tidligere er behandlet for brystkreft, anbefales ikke å bruke hormonspiral (eller andre prevensjonsmetoder som inneholder hormoner) - men kopperspiral kan benyttes
 • Hormonspiralen er spesielt velegnet hos kvinner som plages med store menstruasjonsblødninger
 • Hormonspiral er et godt alternativ dersom kobberspiral fører til plagsomme blødninger

Innsetting

 • Innsetting av spiral gjøres hos lege eller hos jordmor, eventuelt helsesykepleier. Innsettingen kan skje når som helst i en menstruasjonssyklus under forutsetning av at du er sikker på at du ikke er gravid. For å sikre mot graviditet er det vanlig å sette inn spiral på slutten av en normal menstruasjon
 • Du ligger i en gynekologisk stol. Det brukes et såkalt spekel for å holde skjeden åpen. En tang festes på livmorhalsen, og en tynn sonde føres inn i livmorhulen for å måle livmorens innvendige størrelse. Spiralen føres deretter sammenfoldet inn via et tynt plastrør, og frigjøres inne i livmorhulen
 • Det er festet to tynne tråder til enden av spiralen. Disse klippes etter innsetting slik at de er to til tre cm lange utenfor livmorhalsen. Disse trådene kan en andel av kvinner selv kjenne for å sjekke at spiralen sitter på plass. Trådene kan være vanskelig å kjenne, og mange velger å ikke kjenne etter. Trådene brukes senere til å fjerne spiralen
 • Noen opplever ubehag og smerter ved innsettingen, mens for andre er dette nærmest smertefritt. Det er ikke uvanlig at ubehaget etter innsettingen kan vedvare noen timer, og opptil ett døgn

Stønad til prevensjonsmidler

 • Bidragsordningen gir gratis prevensjon, eller prevensjon til redusert pris, for unge i aldersgruppen 16-22 år (fra måneden etter fylte 16 til og med måneden før fylte 22)
 • HELFO yter en fast bidragssats for følgende prevensjonsmidler: p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral
 • For unge i aldersgruppen 16-19 år skal de listede prevensjonsmidlene være gratis.
 • Ved bruk av prevensjonsmiddel som er dyrere enn bidragssatsen, må brukeren betale mellomlegget selv
 • I aldersgruppen 20-22 år gis en prisreduksjon i henhold til bidragssatsen 
  • Apoteket beregner hvor mye som eventuelt må betales i mellomlegg
 • Bidragssatsen per 1. januar 2022 er 500 kroner for prevensjon i ett år
 • Les mer hos HELFO eller på Helsenorge

Vil du vite mer?

 • P-stav
 • Kobber-spiraler
 • P-sprøyte
 • Minipiller