Informasjon

Hormonspiral

Fordeler

 • Meget sikker prevensjon. Det er vist at hos spiralbrukere forekommer graviditet sjeldnere enn ett tilfelle per 100 kvinner per år. Dette er bedre enn for p-piller
 • Spiral kan brukes av ungdom og unge kvinner som ikke har født barn. I USA anbefales nå langtidsvirkende prevensjon (spiral og p-stav) som første valg for ungdom
 • Ingen alvorlige bivirkninger
  • Ikke økt fare for blodpropp
  • Kan også benyttes av kvinner som er under behandling for blodpropp (dyp venetrombose)
 • Hormonspiral gir små og kortvarige menstruasjoner. Mer enn 20 prosent mister etter noen måneder menstruasjonen helt. Spiralen egner seg derfor også svært godt for kvinner som plages med store blødninger
 • Spiralen kan ligge på plass i livmoren i fem år, for noen typer av spiraler tre år, før den behøver å skiftes
 • Etter at hormonspiralen er fjernet er muligheten til å bli gravid like god som før. En behøver heller ikke vente med å bli gravid etter at spiralen er fjernet
 • Rimelig prevensjon over tid, men kostbar i innkjøp (cirka kr. 1100-1300,- + egenandel til legeundersøkelsen)
  • Se 
 • Spiral egner seg godt for innsetting umiddelbart etter abortinngrep
 • Hormonspiral kan uten bekymringer også brukes under ammeperioden
Forrige side Neste side