Informasjon

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki?

En ny studie

De samme forskerne forfulgte dette sporet og utførte en ny studie med 37 deltakere - alle uten cøliaki men med mageplager som ble bedre på glutenfri kost. Denne gangen ble alle gitt en kost lav på FODMAPs i to uker, så ble de randomisert til en av tre dietter i en uke med enten 16 gram gluten (høyt gluteninnhold), eller 2 gram gluten + 16 gram med whey protein ("melkeserum", lavt gluteninnhold) eller whey placebo. Alle deltakerne testet ut alle tre diettene, men uten å vite hva de fikk (dobbel-blindet), slik at de kunne være sine egne kontroller.

Forskerne fant at uansett om kosten inneholdt gluten eller ikke, så anga pasientene en forverring av mageplagene. Forskerne mente forklaringen måtte være psykologisk: Pasientene ble gitt en kost som de forventet ville gjøre dem verre, hvilket den gjorde - selv uten gluten.

I studie nummer to måtte forskerne medgi at i motsetning til i den første studien, så kunne de i denne andre studien ikke påvise noen spesifikk reaksjon på gluten. Derimot anga alle pasientene bedring under den innledende "kuren" med FODMAP.

Forskerne utelukker ikke at gluten kan være et mageirriterende stoff, men de antyder at det sannsynligvis bare er et fåtall pasienter med irritabel tarm som har en slik hypersensitivitet5-6.

Forrige side Neste side