Intervju

- Mektig lei

Stigmatisering av psykiske sykdommer

Hva tror du er årsaken til at noen er uenige i dette?

- To ting. Den ene er at det er sant at leger ikke er så veldig flinke med pasienter som har symptomer og funksjonssvikt, men der det ikke er mulig å avdekke noen forklaring på sykdomsbildet. De er syke, men de har ingen sykdom. Ingen funn ved de fysiske undersøkelsene. Ingen skygger på røntgenbildene. Ingen uvanlige blodprøver. Psykiatere er på den annen side vant med slike pasienter, i likhet med allmennlegene, men andre spesialister er ikke vant med denne problemstillingen. Dessverre er det også et lite antall - og det er et lite antall - pasienter som ikke kan akseptere dette, og som ser på ethvert forslag om at det finnes psykologiske eller sosiale aspekter som bidrar til sykdommen, som det samme som å si at de simulerer, er hysteriske eller bare innbiller seg ting. Dette er selvfølgelig en fornærmelse mot alle som har sykdommer som depresjon, panikklidelser og så videre. Men jeg er redd for at stigmatiseringen av psykiske sykdommer fortsatt lever og opptar mange, sier Wessely.

Forrige side Neste side