Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

LP er ikke kognitiv terapi

Sammen med gradvis økende fysisk trening, er kognitiv behandling den eneste behandlingsformen som i vitenskapelige studier har vist seg å være effektiv, ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret. På Aktiv Prosses'' hjemmesider står det at LP og kognitiv adferdsterapi verken er sammenlignbart eller utviklet på samme måte.

Men hva er forskjellen på Lightning Process og kognitiv adferdsterapi?

- Den kognitive adferdsterapien jeg kjenner til handler primært om pacing eller såkalt aktivitetstilpasning. Lightning Process handler ikke om dette, men har et vesentlig fokus på fysiologi og kroppens mekanismer og responser. Denne kunnskapen er basert på stressteorien til Hans Selye.

Live Landmark refererer til Hans Selye som allerede i 1935 oppdaget fysiologiske endringer på rotter utsatt for langvarig stress. Senere dokumenterte hormonforskeren samme respons på mennesker. Selye var nominert til Nobelprisen i medisin flere ganger. Han regnes som stressteoriens far.

Forrige side Neste side