Informasjon

Seksuelle overgrep

Forekomst

I Norge

1 av 3 kvinner og 1 av 10menn i Norge utsettes for seksuelle overgrep minst en gang i livet. Ni prosent av kvinner og 1 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt ved tvang eller vold minst en gang i løpet av livet. Halvparten av disse har vært utsatt flere ganger, og halvparten rapporterte første voldtekt før fylte 18 år.

Overgriper er oftest en partner eller familie - hos nesten halvparten av kvinnene og en tredjedel av mennene var overgriper partner, eks-partner eller familie. Gjerningspersonen er ukjent i kun 15-30 prosent av tilfellene.

Nesten en tredjedel forteller ikke om voldtekten(e) til noen andre. Kun 11% søkte medisinsk hjelp kort tid etter overgrepet.

Det ble anmeldt 6756 seksuallovbrudd i 2019. Det ble anmeldt 1991 voldtekter.

Internasjonalt

Seksuelle overgrep underrapporteres til både helsetjenesten og politi, men er utbredt og rammer begge kjønn. Verdens helseorganisjon estimerer at 6% av kvinner over 15 år rammes av seksuell vold fra en ikke-partner i løpet av livet. 26% av kvinner over 15 år rammes av fysisk og/eller seksuell vold fra en partner i løpet av livet.

Mellom 5 og 10 prosent av vestlige menn har vært utsatt for overgrep som barn/unge. Overgrep mot menn er mest studert i vestlige land, og man regner med betydelige mørketall for voksne menn.

Forrige side Neste side