Informasjon

Akutt legemiddelforgiftning

Temaside om Korona

Akuttiltak ved overdosering

Legemiddelforgiftning kan skje av ulike grunner, som planlagt overdose, uforvarende inntak av en ekstra dose, eller feilmedisinering6. Personer som har tatt en overdose, kan komme i kontakt med helsetjenesten via telefon, ved å oppsøke legekontor eller legevakt, eller ved sykehusinnleggelse.

Du kan ringe Giftinformasjonen, telefon 22 59 13 00, for å få råd i de tilfeller der du er usikker på om lege eller nødhjelptjeneste skal tilkalles. Det gjelder først og fremst de tilfellene der det (enda) ikke har oppstått symptomer eller tegn på forgiftning. En voksen person eller barn som er påvirket av en overdose, bør snarest til sykehus. Pasienter med svekket bevissthet eller de som med overlegg har tatt en overdose, bør innlegges akutt.

I 2020 mottok Giftinformasjonen nesten 16.000 henvendelser om legemidler. Paracetamol er det legemidlet Giftinformasjonen oftest får henvendelser om.

Forrige side Neste side