Informasjon

Nedkjøling (hypotermi)

Nedkjøling kan oppstå i ulike situasjoner og kan ubehandlet være dødelig. Tilstanden kan inndeles i ulike stadier med karakteristiske observasjoner.

Hva er hypotermi?

Tegning av en som fryser

Direkte oversatt betyr det lav temperatur. I denne forbindelse menes lav kjernetemperatur i kroppen. Kjernetemperatur er den indre temperaturen i kroppen. Kjernetemperatur under 35°C defineres som hypotermi. Videre deles hypotermi inn etter alvorlighetsgrad:

 • Mild hypotermi: 32-35 °C
 • Moderat hypotermi: 28-32 °C
 • Alvorlig hypotermi: 24-28 °C
 • Dyp hypotermi: < 24 °C

Vanligvis måles kroppstemperatur med termometer som føres 2-3 cm innenfor endetarmsåpningen. Hos personer som er alvorlig nedkjølt, må termometerspissen føres minimum 10 cm inn for å få riktig temperaturmål. Etter ca. 5 minutter tas termometeret ut igjen, og temperaturen avleses. Mange termometer rundt om i hjemmene går ikke lenger ned enn til 34,4°C, og det kreves da annet utstyr for å få målt den riktige temperaturen. Temperaturmålinger i armhule, i munnen eller i øret kan være nøyaktige nok for å sjekke om man har feber, men er ikke egnet for å måle graden av hypotermi.

Risikogrupper

I de fleste situasjoner klarer kroppen din å opprettholde normal kroppstemperatur. Men, hvis du utsettes for lav temperatur, sterk vind, eller kjølige, fuktige omgivelser i en lengre periode, kan kroppens kontrollmekanismer være utilstrekkelige til å opprettholde kroppstemperaturen. Når kroppen din taper mer varme enn kroppen kan produsere, oppstår nedkjøling, hypotermi. Våte eller fuktige klær øker risikoen for nedkjøling, f.eks. hvis du faller i kaldt vann.

En stor andel av livstruende tilfeller med hypotermi oppstår i tilslutning til akutte forgiftninger, spesielt med alkohol og narkotiske rusmidler, eller i forbindelse med ulykker (snøskred, drukning).

Barn og eldre er spesielt utsatte. Barn, fordi de har en stor fordampningsoverflate i forhold til volum, umodent kontrollorgan for temperaturregulering og redusert varmeproduksjon. Eldre mennesker har ofte nedsatt følelse for kulde, samtidig som de har redusert varmeproduksjon.

Oftest hører vi om nedkjøling i forbindelse med ulykker eller skader i kalde omgivelser, som for eksempel drukning, nær-drukning, folk som går seg vill på fjellet eller blir tatt av snøskred. I tillegg til kulden vil også fuktighet og vind øke nedkjølingshastigheten. Men nedkjøling kan også finne sted innendørs, f.eks. når et eldre menneske faller om i hjemmet og blir liggende på gulvet.

Symptomer

Symptomene utvikler seg vanligvis langsomt. En nedkjølt person opplever typisk gradvis tap av evnen til å tenke klart og til å bevege seg. Vedkommende kan derfor være uvitende om behovet for førstehjelp. Alvorlig hypotermi kan medføre død.

Temperatur mellom 35 - 32°C

Kroppen forsøker å gjenopprette temperaturen ved hjelp av skjelvinger og sammentrekning av blodkar i hud. Man skjelver ukontrollert, puls og blodtrykk øker, pustefrekvensen tiltar.

Temperatur under 32°C

Alle kroppsfunksjoner nedreguleres gradvis. Stoffskiftet reduseres, du forbruker mindre oksygen og produserer mindre karbondioksyd (CO2). Skjelvingen avtar, hjertets arbeid reduseres og pulsen går ned. Blodet sirkulerer saktere, risikoen for blodpropp øker, risikoen for hjertestans øker betydelig og til slutt vil åndedrettet stoppe.

Bedømning av grad av nedkjøling

Dersom man ikke har tilgang til et termometer, finnes det symptomer og tegn som kan være til hjelp for å bedømme alvorlighetsgraden (stadium 1-4). Det er viktig å være klar over at disse tegnene er unøyaktige, og ikke helt kan erstatte en temperaturmåling.

Hypotermi stadium 1 (32-35 °C)

 • Pasienten skjelver, men er fullt bevisst.
 • Hudoverflaten er kald og blek.
 • Pasienten er ofte urolig og kan klage over smerter i albue, hender, kneledd og underlivet.

Hypotermi stadium 2 (28-32 °C)

 • Pasienten skjelver ikke lenger, og bevisstheten avtar gradvis.
 • Talen blir slørete.
 • Pusten er langsom og svak.
 • Pulsen er langsom og kan være uregelmessig.

Hypotermi stadium 3 (24-28 °C)

 • Pasienten er bevisstløs.
 • Svært kald hud.
 • Ekstremt lav puls.
 • Puls i armer og bein er fraværende på grunn av dårlig eller ingen sirkulasjon.
 • Få og små pustebevegelser.

Hypotermi stadium 4

 • Kan foreligge når det ikke kan finnes verken pust, puls eller bevegelser i kroppen (temp < 24 °C)

Tiltak

Hva du skal gjøre:

 1. Få personen ut av kulden. Hvis det ikke er mulig å komme seg innendørs, beskytt personen mot vind, dekk hans eller hennes hode, om mulig isoler kroppen fra den kalde bakken.
 2. Ikke kle av pasienten våte klær, spesielt om en er utendørs og det er kaldt.
  • Det anbefales å bruke dampsperre (eks. plast) i stedet for å utsette pasienten for ytterligere fare for nedkjøling.
  • Kle inn våte klær fremfor å fjerne plagene + påføre tørt hodeplagg.
  • Dersom forholdene tillater det, og det ikke fører til ytterligere nedkjøling, skal våte klær fjernes og erstattes med tørre klær eller tepper
 3. Ring 113 og tilkall medisinsk hjelp. Mens du venter på at hjelpen kommer, bør du følge med på personens pusting. Hvis pusten stanser eller virker farlig langsom eller overflatisk, bør du straks begynne med hjertelungeredning.
 4. Del kroppsvarme dersom det er praktisk mulig.
 5. Tilby varm ikke-alkoholisk drikke, hvis vedkommende er i stand til å drikke.

Hva du ikke skal gjøre:

 1. Ikke forsøk å varme opp personen med direkte varme. Ikke bruk varmt vann, varmepledd eller -pute, eller varmelampe. Legg heller varmt tøy rundt halsen, på brystveggen eller i skrittet. Ikke forsøk å varme opp armer og ben. Varme som tilføres armer og ben tvinger det kalde blodet tilbake til hjerte, lunger og hjerne og medfører faktisk at den indre kroppstemperaturen faller ytterligere. Dette kan fremkalle en livstruende situasjon.
 2. Ikke gi den nedkjølte alkohol.
 3. Ikke masser eller gni personen. Sterkt nedkjølte personer må håndteres forsiktig fordi de kan få hjertestans.

Alle nedkjølte personer bør sendes til nærmeste sykehus. Det viktigste er å unngå ytterligere varmetap, f.eks. ved å fjerne våte klær, samt å pakke den nedkjølte inn i varme pledd eller lignende. Graden av nedkjøling avgjør videre behandling og utfall.

Vil du vite mer?