Enkel

Svangerskapsuke 32 - mor

Temaside om Korona

Blodvolumet ditt har økt med 40 til 50 prosent siden du ble gravid.

Du opplever kanskje økende kortpusthet. Forklaringen er at livmoren nå presser på mellomgulvsmuskelen slik at lungene ikke klarer å puste inn så mye som før. Det kan hjelpe å ligge med overkroppen litt høyere i senga samt å spise mindre, men hyppigere måltid.

Ryggplager er heller ikke uvanlig på dette tidspunktet i svangerskapet. Forklaringen er den voksende livmoren og hormonendringene. Tyngdepunktet ligger lengre fremme enn før, det strekker på magemusklene, endrer kroppsholdningen og øker belastningen på ryggen. I tillegg gjør hormonendringene at leddene og leddbåndene blir løsere, gjør deg mindre stabil og kan forårsake smerter når du går, står, sitter for lenge, snur deg i senga, bøyer deg eller løfter ting.

Amming?

Kjenner du igjen de ulike kroppsdelene som buler ut av magen din? Om du ikke allerede er i gang med det, så bør du begynne å lese og spørre så mye du orker om fødsel, barseltid og stell av den nyfødte babyen. Er du fortsatt usikker på om du skal amme eller gi morsmelkerstatning? Det finnes ingen fullverdig erstatning for morsmelk. Kan man velge, er valget som regel enkelt. Desverre er det mange som møter problemer med ammingen som gjør at erstatningene likevel blir beste alternativ. Les vår artikkel om amming her.

Fars rett til fødselspenger

Fra 1. juli 2018 utgjør mødrekvoten og fedrekvoten 15 uker hver. Totalt utgjør stønadsperioden for foreldrepenger 49 uker med 100 prosent dekningsgrad, eller 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Tre av ukene i denne perioden må tas av mor rett før termindato. Fedrekvoten kan tidligst tas ut 6 uker etter fødselen. Ved flerbarnsfødsel og ved adopsjon er total stønadsperiode henholdsvis 46 og 56 uker, og fedrekvoten kan også tas ut i de første 6 ukene av stønadsperioden.

Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til.

Dersom far ikke tar ut fedrekvoten, vil disse stønadsukene normalt falle bort. Det kan bare gis unntak fra fedrekvoten hvis far på grunn av sykdom eller skade ikke kan ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Fedrekvoten overføres da til mor.

Vil du vite mer?