Enkel

Svangerskapsuke 32 - mor

Amming?

Kjenner du igjen de ulike kroppsdelene som buler ut av magen din? Om du ikke allerede er i gang med det, så bør du begynne å lese og spørre så mye du orker om fødsel, barseltid og stell av den nyfødte babyen. Er du fortsatt usikker på om du skal amme eller gi morsmelkerstatning? Det finnes ingen fullverdig erstatning for morsmelk. Kan man velge, er valget som regel enkelt. Desverre er det mange som møter problemer med ammingen som gjør at erstatningene likevel blir beste alternativ. Les vår artikkel om amming her.

Fars rett til fødselspenger

Fra 1.juli 2014 utgjør mødrekvoten og fedrekvoten 10 uker hver. (Før 1. juli 2014 utgjør fedrekvoten 14 uker). Dette er uker som er forbeholdt mor og far. Fedrekvoten kan tidligst tas ut 6 uker etter fødselen. Ved flerbarnsfødsel og ved adopsjon kan fedrekvoten også tas ut i de første 6 ukene av stønadsperioden.

Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til.

Dersom far ikke tar ut fedrekvoten, vil disse stønadsukene normalt falle bort. Det kan bare gis unntak fra fedrekvoten hvis far på grunn av sykdom eller skade ikke kan ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Fedrekvoten overføres da til mor.

Vil du vite mer?