Enkel

Svangerskapsuke 7 - mor

Forbered deg til kontrollen

Nå har du kanskje bestilt din første svangerskapskontroll. Det er vanlig å gå til legen i svangerskapsuke 8-12.

En viktig del av første svangerskapskontroll innebærer å avdekke om det foreligger risikofaktorer. Legen vil spørre deg om følgende:

  • Eventuelle tidligere svangerskap og/eller aborter. Var forløpet og fødselen normal? Var det noen komplikasjoner?
  • Har du tidligere hatt noen gynekologiske sykdommer eller problemer?
  • Er det arvelige sykdommer i familien, også i fars familie? Er det slektskap mellom mor og far?
  • Sosiale forhold - bolig, økonomi, sosial støtte?
  • Allergier?
  • Har du andre kroppslige sykdommer som kan ha betydning for svangerskap eller fødsel?
  • Har du psykisk sykdom?
  • Mulige fosterskadelige påvirkninger? Tobakksforbruk? Alkoholforbruk? Andre rusmidler? Medikamenter? Særlige fysiske påvirkninger?

Legeundersøkelsen

Legen vil vanligvis undersøke hjerte og lunger, måle blodtrykk, høyde og vekt. I mange tilfeller gjøres gynekologisk undersøkelse der legen bedømmer livmorens størrelse og om det er normale forhold i underlivet. I tillegg kan det tas bakterieprøver og ev. celleprøve hvis ikke det nylig er gjort.

Blod- og urinprøver

Det tas blodprøver for å sjekke blant annet blodprosent (Hb), blodtype (AB0 + Rhesus), HIV- og syfilis-tester, og eventuelt tester på immunitet overfor røde hunder, parvovirus (femte barnesykdom). Urinen undersøkes på bakterier, protein og glukose.

Tidligere var det vanlig å måle ferritin, en markør for jerninnholdet i kroppen. I dag vet vi at det er usikkert i hvilken grad ferritin gjenspeiler behovet for jern hos gravide. Det er i det hele tatt tvil om nytten av rutinemessig jerninntak hos gravide. Dersom legen måler unormalt lav blodprosent, hemoglobin (Hb) lavere enn 10, vil du bli oppfordret til å ta jern i ca. to uker. Fører jernbehandlingen til stigning i Hb, vil du bli anbefalt å fortsette med jern i ytterligere to uker. Dersom Hb ikke stiger etter 2 uker, foreligger ikke jernmangel, og jernbehandling avsluttes.

Informasjon

Du vil bli orientert om svangerskapsomsorgen i kommunen, ca. antall kontroller, samarbeid mellom jordmor og fastlege, fødeavdelingen. Legen vil også kunne diskutere tema som kosthold, arbeidsmiljø, rusmidler og spørsmål du måtte ha. Har du noe du lurer på, kan det være lurt å skrive det ned på en lapp før du kommer til legen. Timen går fort, og mange har opplevd å glemme å spørre legen om det de grubler på.

Abortrisiko

Hvis et levende foster er til stede ved uke 8, er risikoen for fostertap de neste 20 ukene på 3%. For mødre under 30 år er tallet under 2%. For mødre over 40 år er tallet mellom 5-10%. Mors alder er svært avgjørende for forekomsten av spontanabort.

En dansk undersøkelse viste at 13,5% av alle kjente svangerskap endte med spontanabort. I aldersgruppen 20-24 år var risikoen 8,9%. I aldersgruppen 35 år var risikoen 20%, og i aldersgruppen over 44 år var risikoen 74,7%. Her kan du lese mer om spontanabort.

Vil du vite mer?