Informasjon

Homøopati

Homøopati har som grunnleggende prinsipp at likt behandler likt, men prinsippene og teoriene som ligger til grunn for behandlingen er i uoverensstemmelse med vitenskaplige forklaringer. Behandlingen er, i følge store vitenskaplige oversikter, uten effekt.

Temaside om Korona

Få typer alternativ behandling er mer omdiskutert enn homøopati. Homøopati har gått fra å være en av de mest brukte formene for alternativ/komplementær behandling i Norge, til å være langt mindre brukt i nyere tid.

Tall fra 1997 viste at hele 37 prosent av den norske befolkning hadde forsøkt homøopatisk behandling den gang. Ifølge NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) var det i 2012 2.9 prosent av befolkningen som forsøkte homøopati, mens tall fra 2018 viser at 0,7 prosent av befolkningen forsøkte homøopati det året.

Likt behandler likt

Basisprinsippet for homøopati er å behandle likt med likt. Behandlingsmetoden ble utviklet av Samuel Hahnemann (1755 - 1843), en tysk lege og farmasøyt. Ideen om å begynne med slik behandling fikk han da han leste om en type malariamedisin som ga samme symptomer som malaria gir. Han tok utgangspunkt i at stoffer som kunne gi et friskt menneske samme type symptomer som en som led av en spesiell sykdom, også stimulerte kroppens forsvarssystem. Slik mente han at disse stoffene kunne brukes til å behandle eller forebygge ulike sykdommer. Siden mange av stoffene han brukte for å fremkalle slike reaksjoner, var giftige, innførte han etter noen år en fortynningsprosess. Medisinen skal være så fortynnet at det ikke skal kunne påvises molekyler fra råstoffet som fortynnes.

Vanlige homøopatiske midler regnes generelt som trygge å bruke fordi de etter fortynning inneholder lite - om noe - av det opprinnelige stoffet.

Neste side