Informasjon

Ingefær i folkemedisinen

Anvendelser og effekt

Ingefær har blitt testet som behandling mot ulike tilstander som reisesyke, kvalme og brekninger og giktsmerter.

Reisesyke. F.eks. bilsyke og sjøsyke. Resultatene er sprikende. Et par studier har funnet at ingefær er bedre enn narremedisin (placebo), mens andre studier ikke har vist noen effekt mot reisesyke.

Kvalme og brekninger. En samleanalyse (metaanalyse) av seks studier med totalt 508 deltakere vurderte effekten av ingefær ved svangerskapskvalme4. Fire av studiene viste at ingefær var bedre enn placebo, mens to studier viste at ingefær var like bra som vitamin B6 (pyridoksin), som er funnet å kunne lindre svangerskapskvalme. Det ble ikke påvist skadelige effekter av ingefær på graviditeten4. En annen metaanalyse har også konkludert at ingefær synes å kunne være nyttig ved kvalme og brekninger i svangerskapet5.

Ingefær mot kvalme og brekninger etter operasjon og narkose er også vurdert i en metaanalyse6. Fem studier inngikk og hadde totalt 363 pasienter. Ingefær ble funnet å være mer effektivt enn placebo.

Ved kvalme og brekninger som oppstår i forbindelse med cellegiftbehandling, fant man ingen tilleggseffekt av ingefær til det faste kvalmestillende regimet som brukes ved cisplatin-utløst kvalme7. En annen metaanalyse av seks studier som undersøkte effekten av ingefær ved kvalme og brekninger uten spesiell årsak, kunne ikke trekke noen sikker konklusjon8.

Giktsmerter. Resultater fra studier av effekten av ingefær ved artrose har vært blandete. Mens en studie viste noe lindring ved artrose i kneet9, viste en annen studie kun en kortvarig effekt i starten10. Ved etterkontroll av 28 pasienter med leddgikt, 18 pasienter med artrose og 10 pasienter med muskelsmerter, anga pasientene at de syntes ingefær lindret smerte og hevelse.

Andre indikasjoner? Ingefær har blitt grundig studert for mulige effekter som antioksidant, antibiotika, soppmiddel, kreftmiddel og blodtrykkssenkende middel. Til nå finnes det ikke studier på mennesker som beviser slike effekter.

Forrige side Neste side